Start Academy Tomaat van de toekomst

Datum 3 november 2021
Tijd 13:30
Locatie Delphy: Violierenweg 3, 2665 MV Bleiswijk

In deze cursus wordt het  onderzoeksproject Tomaat fossielvrij, intensief gevolgd en verbonden met de transitie vanuit de huidige praktijk door middel van  de basisprincipes van Het Nieuwe Telen.

Inhoud cursus
De focus zal liggen op aanpassing van de teeltstrategie die nodig is voor de transitie richting fossielvrij telen, aan de hand van de basisprincipes van HNT. Vervolgens zal gekeken worden hoe de verschillende technieken (bijvoorbeeld LED, warmtepomp, verwarming, ventilatoren, luchtramen en schermen) ten dienste van de plant ingezet kunnen worden. Belangrijk element vormt ook de monitoring van de 6 balansen waarmee zowel meer inzicht verkregen wordt in de reacties van het gewas als het kasklimaat. Deze balansen worden toegelicht en uitgelegd door de cursusleider aan de hand van de gegevens uit de proef.

Resultaat
De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Dezelfde processen, maar dan met een andere invulling, zijn aan de orde in de onderzoeken die als voorbeeld dienen. Deelnemers krijgen dus zowel een beter inzicht in wat er nu in hun teelt op het eigen bedrijf speelt als wat van belang is in de toekomst.

Samenstelling groepen
Innovatieve, toekomstgerichte ondernemers en bedrijfsleiders of teeltmanagers die geïnteresseerd zijn in de transitie naar een duurzame teeltwijze door het aanpassen van de teeltstrategie, in combinatie met LED belichting en terugwinning van latente energie.

Docenten
De masterclasses worden gegeven door Peter Geelen (Plantmonitoring.NL) samen met de betrokken onderzoeker en teeltadviseur.

Praktische organisatie

  • Deelname 10-12 telers
  • 8 bijeenkomsten van 3 uur op locatie van onderzoeksinstelling Delphy in Bleiswijk.

Cursusdata
Startdatum: woensdag 23 november 2021 van 13.30 - 17.00 uur
Vervolgdata: woensdag 24 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april (laatste les wordt nog ingepland)

Kosten
De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt € 1.250,00 ex btw.

Glastuinbouw Nederland - © 2023