Algemene Ledenvergadering LTO Noord afdeling Midden Zuid-Holland

Datum 19 oktober 2021
Tijd 20:00 - 22:00
Locatie ’t Manneke, Leeweg 33, 2651 CL, Berkel en Rodenrijs
Contact Hans van Geest

De afdeling Midden Zuid-Holland van LTO Noord, tevens de subregio Oostland van Glastuinbouw Nederland, is blij weer een fysieke algemene ledenvergadering te kunnen houden. Vorig jaar was dit door de coronasituatie helaas niet mogelijk. Tijdens de ALV op dinsdag 19 oktober zal Theo Ammerlaan afscheid nemen als voorzitter. Het bestuur draagt Ilone Douma Ammerlaan, voormalig CEO van Plantise, voor als zijn opvolger.
Daarnaast zijn twee topsprekers aanwezig, te weten Sjaak van der Tak en Adri Bom- Lemstra. Adri Bom-Lemstra is sinds mei van dit jaar voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Zij zal zich voorstellen aan de aanwezige leden en stilstaan bij haar ervaringen als voorzitter, evenals een aantal belangrijke dossiers waar zij zich op richt. Hoofdspreker is Sjaak van der Tak, sinds 1 januari jl. voorzitter van LTO Nederland. Hij bespreekt de belangrijkste uitdagingen binnen de agrarische sectoren en hoe LTO Nederland actief is op die thema’s. Uiteraard is er gelegenheid om aan beide sprekers vragen te stellen. De avond wordt afgesloten met een borreluurtje. De avond is alleen voor leden toegankelijk. U dient zich vooraf aan te melden via de aanmeldlink. De stukken voor de ALV worden apart per e-mail verstuurd.

Coronavirus
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Voor uw bezoek is een coronatoegangsbewijs nodig. U neemt dit mee via de coronacheck-app of geprint op papier. Uw QR-code wordt gescand. Vergeet niet ook uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Programma
20.00 uur Algemene Ledenvergadering

 • Opening
 • Mededelingen
 • Verslag algemene ledenvergadering d.d. 18 juni 2019
 • Jaarverslag 2019 en 2020
  • Financieel jaarverslag
  • Controle kascommissie en dechargeren van penningmeester
  • Verkiezing nieuwe kascommissie
 • Instemming met nieuw huishoudelijke reglement
 • Instemming met begroting en contributie
 • Verkiezing bestuur*
 • Rondvraag
 • Afsluiting

20.50 uur Adri Bom-Lemstra (voorzitter Glastuinbouw Nederland)
21.10 uur Sjaak van der Tak (voorzitter LTO Nederland)
22.00 uur Informele borrel

*Voorzitter Theo Ammerlaan is aftredend. Vanuit het bestuur wordt Ilone Douma Ammerlaan als opvolger voorgedragen. Daarnaast is Frits Mostert aftredend en opnieuw verkiesbaar/te benoemen. Hij wordt door het bestuur voorgedragen als secretaris. Leden hebben tot en met 18 oktober a.s. 18.00 uur om zichzelf of een ander lid aan te melden als tegenkandidaat. De voordracht moet voorzien zijn van vier steunbetuigingen van leden. Aanmelden kan bij: Secretariaat LTO Noord Midden Zuid-Holland, Tweede Tochtweg 98, 2913 LS, Nieuwerkerk a/d IJssel, email: FritsMostert@spam-protectltomzh.nl.

AANMELDEN
Deze bijeenkomst is alleen te bezoeken door leden van Glastuinbouw Nederland. Meld u aan via het aanmeldformulier.

ANNULEREN
Bent u onverhoopt verhinderd, geef dit dan door via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, wellicht dat een collega uw vrijgekomen plaats kan invullen. In overleg kunt u een vervanger sturen.

BEELDMATERIAAL
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met Hans van Geest, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 513 122 34, e-mail hvangeest@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Glastuinbouw Nederland - © 2021