Bijeenkomst Convenant Energietransitie en technische potentie warmtepompen - Ens

Datum 30 januari 2023
Tijd 14:45 - 17:00
Locatie Kwekerij Wouters: Enserweg 19, 8307 PK Ens
Contact Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën tekenden 30 november het Convenant Energietransitie 2022-2030. Na een traject van twee jaar zijn de partijen overeengekomen om samen de schouders onder de energietransitie te zetten en deze te intensiveren. Omdat dit convenant veel vragen oplevert organiseert Glastuinbouw Nederland bijeenkomsten op 9, 10 en 30 januari waarbij wordt ingegaan op wat dit convenant voor de sector en uw eigen bedrijf betekent. Daarnaast is er aandacht voor de technische potentie van warmtepompen.

Programma
14.45 uur Ontvangst
15.00 uur Opening door Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland
15.10 uur Waarom dit convenant, wat betekent het convenant voor uw bedrijf en rol Glastuinbouw Nederland in het convenant door Adri Bom-Lemstra en David van Tuijl, chrysantenteler en bestuurder Glastuinbouw Nederland
16.00 uur Bijeenkomst Convenant Energietransitie en technische potentie warmtepompen door Erik Bax (AAB)
16.45 uur Afsluiting
17.00 uur Einde bijeenkomst

Locatie
Kwekerij Wouters: Enserweg 19, 8307 PK Ens

Aanmelden
Deze bijeenkomsten zijn alleen te bezoeken door leden van Glastuinbouw Nederland. Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, mits er nog plaats is.

Annuleren
Bent u onverhoopt verhinderd, geef dit dan door via izwinkels@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, wellicht dat een collega uw vrijgekomen plaats kan invullen. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Glastuinbouw Nederland - © 2024