Bijeenkomst projectvoorstellen Waterstof

Datum 6 september 2022
Tijd 13:00 - 15:00
Locatie La Place De Meern
Meerndijk 59, 3454 HP Utrecht
Contact Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U en BlueTerra organiseren op dinsdag 6 september een bijeenkomst om projectideeën te presenteren en te bespreken in het kader van de energietransitie. Het gaat hierbij specifiek om rendabele toepassingen van waterstof. Het doel van deze bijeenkomst is om te identificeren welke projecten op het gebied van waterstof nuttig zijn voor de sector en hoe deze projecten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Het streven is om te komen tot een selectie van twee tot vier projecten die op sectorniveau kunnen worden ondersteund.
Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U en BlueTerra nodigen belangstellenden graag uit om in de middag van dinsdag 6 september te sparren over waterstoftoepassingen, randvoorwaarden voor ontwikkeling en de inzet op pilotprojecten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Eventuele projectvoorstellen kunnen via dat formulier kenbaar worden gemaakt. Geef, indien van toepassing, ook aan welke partijen betrokken zijn bij een mogelijk consortium.

Glastuinbouw Nederland - © 2023