Digitaliserings Event

Datum 9 mei 2023
Tijd 12:30 - 17:30
Locatie Delphy Improvement Centre, Violierenweg 3, Bleiswijk
Contact Liesbeth Nijs

Tijdens het DigitaliseringsEvent krijgt u handvatten waardoor u data-gedreven aan de slag kunt met verdere digitalisering van uw teelt om optimaal te produceren met efficiënter en objectiever gebruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen, arbeid en water.

Het event is geschikt voor zowel groente- als siertelers en start met onze visie op groene digitalisering voor de glastuinbouw. Er wordt een link gemaakt met andere sectoren waar digitalisering al verder is ontwikkeld. Oud-schaatser, radiopresentator en innovatief denker Ben van der Burg vertelt over de mogelijkheden van digitalisering.
De middag is geschikt voor zowel starters in digitalisering als voor telers die al verder zijn met digitalisering op hun bedrijf.

Workshops en bedrijvenmarkt
Tijdens de workshops staan o.a. de beschikbare sensoren en hun toepassing, klimaattools, digitalisering in combinatie met verduurzaming en cybersecurity centraal. Op de bedrijvenmarkt kunt u contact leggen met verschillende toeleveranciers die in het werkveld van groene digitalisering actief zijn. Het assortiment van deze leveranciers kunt u al bekijken in de digitale etalage op www.groenedigitalisering.nl, zodat u gericht uw vragen kunt stellen.

Programma
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Opening door Woody Maijers (Greenport West-Holland)
13.15 uur Inspiratiesessie Ben van den Burg: Mogelijkheden van digitalisering
14.00 uur Workshop ronde 1
14.45 uur Pauze en bezoek bedrijvenmarkt
15.30 uur Workshop ronde 2
16.15 uur Workshop ronde 3
17.00 uur Netwerkborrel en bezoek bedrijvenmarkt
17.30 uur Afsluiting

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot maandag 8 mei, 8.00 uur.

Annuleren
Bent u onverhoopt verhinderd, geef dit dan door via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, wellicht dat een collega uw vrijgekomen plaats kan invullen. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth Nijs, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 519 591 47, e-mail lnijs@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Het project ‘Groene Digitalisering in de Glastuinbouw’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.Zie ook www.groenedigitalisering.nl.

Partners in het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ zijn Zentoo, Delphy Improvement Centre, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland Delft, Priva, Greenport West-Holland en Delphy Digital.

Glastuinbouw Nederland - © 2023