Landelijke jaarbijeenkomst Tuinbouw & Uitgangsmaterialen CIV Groen

Datum 14 juni 2024
Tijd 14:00 - 17:00
Locatie Yuverta mbo Aalsmeer
Linnaeuslaan 2
1431 JV Aalsmeer
Website https://groenkennisnet.nl/activiteit/landelijke-jaarbijeenkomst-2024-tuinbouw-uitgangsmaterialen

Op 14 juni vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, onderdeel van CIV Groen. Glastuinbouw Nederland maakt deel uit van het bestuur van CIV Groen Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het programma gaat over de Kaderrichtlijn Water (KRW), CSRD, dat is een wettelijk verplicht duurzaamheidsverslag waar iedereen in de sector (in)direct mee te maken krijgt (in 2026 over 2025). Niet alleen bedrijven moeten zich verantwoorden maar ook ketenpartijen en verschillende stakeholders, iedereen in de sector krijgt hier dus (in)direct mee te maken. Ook staat de grote behoefte aan talent en versterking van innovatiekracht van de ondernemers op de agenda. Er moet meer instroom naar de opleidingen, hybride leren wordt steeds belangrijker en zijn er te weinig docenten. Wat kan de samenwerking onderwijs – bedrijfsleven aan oplossingen bijdragen. 

Input vanuit ondernemers en hr-professionals is bij deze onderwerpen essentieel en zijn van harte uitgenodigd voor 14 juni.

Collega’s van Glastuinbouw Nederland werken mee aan de voorbereiding van de bijeenkomst.

Glastuinbouw Nederland - © 2024