Leergroep Weerbaar telen Snijbloemen substraat

Datum 15 januari 2019
Tijd 13:00 - 17:00
Locatie Agropoli: Engelandlaan 52, 2391 PN Hazerswoude-Dorp
Contact Arthur van den Berg

In januari 2019 start er weer een nieuwe leergroep Weerbaar telen voor snijbloemen op substraat. Verschillende factoren zorgen er de laatste jaren voor dat de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen onder druk staat. Milieueisen, wensen van marktpartijen en de maatschappelijke acceptatie beperken de mogelijkheden voor inzet van chemie. Voor de sierteeltsector is het daarom zeer van belang om een sterk teeltsysteem te ontwikkelen. Plantgezondheid is belangrijker dan ooit. Weerbaar telen is een manier om plantgezondheid vanuit alle aspecten van het teeltsysteem te faciliteren.

Verschillende aspecten in de teelt zijn sterk van invloed op plantgezondheid:

  • Kasklimaat: licht, temperatuur en RV hebben een enorm effect op ziektedruk en plantactiviteit, ook op opname van voeding. Een goed kasklimaat kan de ziektedruk sterk verlagen en ervoor zorgen dat planten zonder stress groeien, dé voorwaarde voor plantgezondheid.
  • Substraat: actieve en gezonde wortels zijn de basis van gezonde planten. Het substraat waarin planten worden opgekweekt draagt daaraan. Ook kan bodemleven, zelfs op een kunstmatig substraat, helpen de wortels gezond te houden.
  • Bemesting: een goede bemesting, gezonde voeding, is plantversterker nummer 1!
  • Uitgangsmateriaal: natuurlijk vrij van ziekten en plagen en gezond gevoed.
  • Water is het ‘bloed’ van de plant. De chemische en biologische waterkwaliteit en waterontsmetting spelen daarom een belangrijke rol in de teelt.
  • Afweer van planten: planten hebben een natuurlijke afweer tegen ziekten en plagen. De afweer van planten is beter als de planten vanuit de teelt onder goede omstandigheden worden opgekweekt. Plantversterkers en bodemleven kunnen de plant soms ook weerbaar maken tegen aantasting en zijn interessante middelen om het teeltsysteem sterker te maken.

Weerbaar telen vat deze verschillende teeltaspecten samen in een geïntegreerde aanpak met biologische en zo nodig chemische bestrijding om planten zo sterk en gezond mogelijk op te kweken. Dat maakt een toekomstig-bestendige teelt!

Programma
Het programma bestaat uit een cursus van drie dagdelen (van ieder vier uur). Naast substraat, bemesting, plantversterkers en kasklimaat, komen ook onderwerpen als water, plant- en stekmateriaal, plantafweer, plantsapmetingen en droge stof-analyses en keuzes in biologie en chemie aan bod.

Data
De leergroep voor snijbloemen op substraat vindt plaats op dinsdagmiddag 15 januari, 29 januari en 12 februari, ’s middags van 13.00 - 17.00 uur.

Locatie
Agropoli: Engelandlaan 52, 2391 PN Hazerswoude-Dorp.

Kosten
De kosten bedragen €500 per deelnemer. Voor medewerkers is 50% subsidie via Colland mogelijk.

Aanmelden
Voor deze leergroep is aanmelden verplicht. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Deze leergroep is alleen bedoeld voor telers, inclusief teeltmedewerkers van veredelaars. Als een leergroep vol zit, start er bij voldoende belangstelling in het najaar van 2019 een nieuwe groep. U ontvangt hierover bericht.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Arthur van den Berg, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 237 579 68, e-mail avandenberg@spam-protectltoglaskracht.nl.

Glastuinbouw Nederland

Piet Broekharst @pbroekharst feb 16
@remcodb VK vandaag: verklaring voor feitenloze opvattingen? Het morele gelijk... https://t.co/seDf4Q4UYo
Peter Loef @PeterMJLoef feb 15
Hier de speerpunten Arbeid van @GlastuinbouwNL voor 2019. https://t.co/X6KW97mgAd
Peter Loef @PeterMJLoef feb 15
Hier de 6 speerpunten Arbeid van @GlastuinbouwNL voor 2019 https://t.co/X6KW97mgAd
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies