Online spreekuur Energieprijzen

Datum 20 januari 2022
Tijd 11:00 - 12:00
Locatie Online
Contact Alexander Formsma

De hoge energieprijzen houden de gemoederen in de glastuinbouwsector volop bezig. De zorgwekkende situatie levert vanzelfsprekend ook de nodige vragen op van ondernemers. Daarom organiseert Glastuinbouw Nederland op donderdag 20 januari een online spreekuur. Daarin wordt ingegaan op een viertal onderwerpen: de SDE, de huidige energieprijzen, de gasleveringszekerheid en het afschakelplan van de gaslevering. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de toelichting op genoemde onderwerpen. Dit online spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Royal FloraHolland.

PROGRAMMA
11.00 uur Welkom door Alexander Formsma (Glastuinbouw Nederland)
11.05 uur Opening door Adri Bom-Lemstra (voorzitter Glastuinbouw Nederland)
11.15 uur Spreekuur met Adri Bom-Lemstra en Alexander Formsma
12.00 uur Afsluiting

AANMELDEN
Aan dit online spreekuur kan primair worden deelgenomen door leden van Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland, maar ook door andere belangstellenden. Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot donderdag 20  januari 2022, 09.00 uur.

HOE GAAT HET IN Z’N WERK?
Voor het volgen van het online spreekuur heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het spreekuur ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het spreekuur kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het online spreekuur start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met Annelies Kerkhof, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 303 163 67, e-mail akerkhof@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Glastuinbouw Nederland - © 2022