Start Academy Groente voor praktijkprofessionals

Datum 8 februari 2022
Tijd 14:00 - 17:00
Locatie Wisselend bij de deelnemers (indien mogelijk)

Deze vervolgcursus van zes bijeenkomsten is bedoeld voor telers die de basiscursus HNT al hebben gevolgd en meer inzicht willen krijgen in de eigen situatie waardoor stappen gezet kunnen worden naar de toepassing van het totale teeltconcept.

Inhoud cursus
Aan bod komen het herhalen van de basisprincipes van HNT, de toepassing van de zes balansen in de praktijk door te monitoren en het uitwisselen van de praktijkervaringen. In de training gaan we ervan uit dat je de beschikking hebt over een meetbox boven het scherm (T en RV), buitenvochtmeting, pyrgeometer en PAR meting/berekening. Daarnaast leer je het meest door zelf voorzichtige stappen te zetten en vragen of casussen vanuit je eigen bedrijf in te brengen. Een aansluiting op en werken met Let’s Grow wordt aanbevolen. 

Resultaat
Voorzichtige stappen kunnen zetten in de verbetering van je teelt door het toepassen van de basisprincipes van HNT en het werken met balansen. Doel van de cursus is : 
1.    Begrip krijgen van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt.
2.    De teelt planmatig aanpakken zodat de resultaten voorspelbaar worden en verbeteren door  middel van de ontwikkeling van 3 dashboards : plantreacties, plantbalans en klimaatmonitor. 
3.    Deelnemers krijgen dus zowel een beter inzicht in wat er nu in hun teelt op het eigen bedrijf speelt in combinatie met handvatten voor meer controle, nu en in de toekomst.

Samenstelling groepen
De groepen worden zoveel mogelijk samengesteld uit 12 deelnemers met verwante teelten: bijvoorbeeld zwaar belichte sierteelt, groenteteelt of extensieve gewassen.  De doelgroep zijn toekomstgerichte ondernemers en bedrijfsleiders of teeltmanagers die geïnteresseerd zijn in planmatig telen en bereid zijn om de teeltstrategie aan te passen, en te baseren op basis van objectieve data. 

Docenten
De cursussen worden gegeven door Peter Geelen (Plantmonitoring.NL).
 

Data cursus
Start op dinsdagmiddag 8 februari 2022,  vervolgens op 8 maart, 5 april, 31 mei, 28 juni en 20 september.

Locatie
De bijeenkomsten vinden wisselend bij een van de deelnemers plaats (indien mogelijk).  

Kosten
De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt € 1000,00 ex btw (bij twaalf deelnemers).

Glastuinbouw Nederland - © 2022