Start Academy Tomatenteelt

Datum 22 januari 2020
Tijd 14:00 - 17:00
Locatie Delphy: Violierenweg 3, 2665 MV Bleiswijk
Contact Aat Dijkshoorn

Speciaal voor telers en teeltmanagers in de tomatenteelt organiseert Glastuinbouw Nederland in het kader van het programma Kas als Energiebron een cursusgroep ‘Academy Tomatenteelt’. Deze cursus bestaat uit acht bijeenkomsten.

In deze cursusgroep worden onderzoeksprojecten intensief gevolgd en verbonden met zowel de huidige praktijk als de basisprincipes van Het Nieuwe Telen (HNT). De verbinding met de praktijk wordt enerzijds gelegd door de inbreng van voorbeelden door de deelnemers, anderzijds door het project ‘Monitoring energie innovaties in de praktijk’.

De onderzoeksprojecten:

  1. ‘Op weg naar een fossielvrije belichte tomatenteelt’, een hybride belichte teelt met latente warmteterugwinning bij Delphy IC;
  2. ‘Demonstratieproef tomaat met beperkte CO2 dosering’, een onbelichte teelt in drie proefkassen van Wageningen University & Research met referentie, beperkte en zeer beperkte CO2 dosering.

De masterclass wordt gegeven door Peter Geelen (Plantmonitoring.nl), Henk Kalkman (Delphy, die betrokken is bij de proef bij Delphy) en Pieter de Visser (onderzoeker WUR en projectleider van de CO2-proef).

Inhoud
Centraal staat het in balans telen en het gebruiken van de zes balansen die zijn gedefinieerd binnen HNT. De waarnemingen in de twee onderzoeksprojecten worden bezien vanuit het gebruik van de balansen. De twee onderzoeksprojecten zijn toekomstgericht: toepassing van LED, ontvochtiging onder gesloten schermen (waarmee warmte kan worden terug gewonnen in de winter) en efficiënt omgaan met CO2-dosering. De overeenkomsten en verschillen in teeltsturing met de huidige teeltwijzen worden benadrukt.

Wanneer
De masterclass bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 14.00 tot 17.00 uur in Bleiswijk, de data zijn: woensdag 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 17 juni, 8 juli en 2 september.

Kosten
Deelname staat open voor tomatentelers en teeltmanagers. De kosten bedragen € 725,- per deelnemer. Hierop is voor medewerkers 50% subsidie van Colland mogelijk. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Neem voor meer informatie contact op met: Aat Dijkshoorn.

Glastuinbouw Nederland

Jos van Kester @JosvanKester1 sep 19
Nu weet ik het zeker. Ik heb #Corona, het hangt thuis in de boom https://t.co/IHzXYlki6A
Jos van Kester @JosvanKester1 sep 18
@rjpbaan @koppertcress Gefeliciteerd Rob samen met je gehele team!
Sjaak van der Tak @SjaakVanDerTak sep 18
@rjpbaan @koppertcress Van harte gefeliciteerd, Rob en Stijn met deze Agrarische Ondernemers prijs in deze vreemde... https://t.co/kfaVgEukYf
Glastuinbouw Nederland - © 2020