Telersbijeenkomst Spuittechnieken & Precisie Gewasbescherming - VOL

Datum 28 februari 2024
Tijd 12:30 - 17:30
Locatie World Horti Center: Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk
Contact Annelies Kerkhof

Door het krimpende middelenpakket wordt het juist toedienen van gewasbeschermingsmiddelen steeds belangrijker. Op welke manier kunt u als teler het meest efficiënt gebruik maken van spuitapparatuur met maximale effectiviteit en een zo laag mogelijke milieulast? Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door Vertify en Glastuinbouw Nederland, wordt u geïnformeerd over de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van toediening van gewasbeschermingsmiddelen en de inzet van biologische bestrijders. De bijeenkomst is onderdeel van de pilot ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’*.

In het plenaire gedeelte wordt onder andere dieper ingegaan op recente ontwikkelingen in Europees en landelijk beleid op het gebied van gewasbescherming. Hierna start een interactief programma in de onderzoeksafdelingen van Vertify met diverse demonstraties en workshops. Tijdens de rondgang wordt het nut van optimale spuittechnieken gedemonstreerd, met de juiste toepassingsomstandigheden en goed gebruik van hulpstoffen. Ook het onderhoud van spuitapparatuur, nieuwe technieken, doppenkeuze, juiste druk en spuitvolumes komen aan bod. 

Programma
12.30 uur    Ontvangst
13.00 uur    Opening door Jeroen Sanders (Vertify)
13.05 uur    Nationaal en Europees beleid gewasbescherming door Kyra Broeders (Glastuinbouw Nederland)
13.25 uur    Toelichting Pilot Precisie Gewasbescherming* door Liesbeth Nijs (Glastuinbouw Nederland)
13.35 uur    Toelichting steekproeven plantgezondheid uitgangsmateriaal door Sergio Harinck (Vertify)
13.50 uur    Toelichting workshops door Sergio Harinck (Vertify)
14.00 uur    Workshopronde 1
15.00 uur    Pauze
15.20 uur    Workshopronde 2
17.00 uur    Netwerkborrel
17.30 uur    Einde bijeenkomst

* De pilot ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’ is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Hierin worden nieuwe en verbeterde toepassingstechnieken ontwikkeld en gedemonstreerd om een efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te bereiken, met afname van emissies en milieu-impact. 

Deelname
Deze bijeenkomst is gericht op telers. Bent u geen teler dan is uw aanmelding onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien wij uw aanmelding hierdoor moeten annuleren, informeren wij u uiterlijk maandag 26 februari.

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst voor leden van Glastuinbouw Nederland bedragen €17,50, voor niet-leden € 35,00.

Verlenging spuitlicentie
Deze bijeenkomst kunt u ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging spuitlicentie, onderdeel Veiligheid en Techniek. De kosten voor verlenging spuitlicentie bedragen € 65.
Vergeet uw spuitlicentiepas niet mee te nemen naar de bijeenkomst!

De genoemde kosten zijn per persoon en exclusief btw. Indien u niet via IDEAL wil betalen ontvangt u de factuur na afloop van de bijeenkomst. Er wordt dan € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. U kunt dit op het aanmeldformulier aangeven.

Aanmelden
De bijeenkomst is volgeboekt. 

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk via akerkhof@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Bij annulering 48 uur voor de bijeenkomst wordt uw inschrijfgeld, minus € 7,50 administratiekosten, terugbetaald. Daarna wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Annelies Kerkhof, mobiel 06 303 163 67, e-mail akerkhof@spam-protectglastuinbouwnederland.nl of Wendy Houdijk, mobiel 06 82 47 95 40, e-mail wendyhoudijk@spam-protectvertify.nl.

Glastuinbouw Nederland - © 2024