Vervolg uitwerking visie discussienota glastuinbouw en TOV

19 maart 2019 - 20 maart 2019
Datum 19 maart 2019 - 20 maart 2019
Locatie Zie bericht
Contact Wendy Klijn

De provincie Noord-Brabant is bezig geweest met het opstellen van een discussienota beleidskader glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen (TOV). Bureau Pouderoyen Compagnons heeft in opdracht van de provincie een onderzoek uitgevoerd naar de trends en ontwikkelingen binnen de glastuinbouwsector en het gedeelte van de tuinbouw- en boomteeltsector dat gebruik maakt van TOV. Het onderzoek was specifiek gericht op de locatie- en vestigingseisen en het bijkomende energievraagstuk, e.e.a. in relatie tot het huidige provinciaal beleidskader voor glas en TOV. Dit gebeurd mede omdat zowel ZLTO als een aantal gemeenten met glastuinbouw en TOV’s knelpunten ervaren om gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarnaast vormt het energievraagstuk aanleiding voor dit onderzoek.

Glastuinbouw Nederland en ZLTO hebben in dit proces input gegeven voor de discussienota door middel van bijgevoegde notitie. De verwachting is dat de discussienota niet meer in deze statenperiode wordt behandeld maar wordt doorgeschoven tot na de statenverkiezingen. We werken momenteel aan een uitgebreidere visie om deze aan de nieuwe Gedeputeerde Staten aan te bieden met het doel een beleidswijziging tot stand te brengen. Via deze brief kondigde ZLTO de visie aan.

Bijeenkomsten
Wij willen ondernemers ruimte geven te reageren op de visie voordat deze naar de provincie verstuurd wordt. Er vinden drie bijeenkomsten plaats bestaande uit ieder twee sessies (glastuinbouw en TOV):

Aanmelden
Aanmelden kan via de links hierboven. Als u zich aanmeldt vóór 17 maart, ontvangt u na aanmelding de conceptvisie.

Glastuinbouw Nederland

Peter Loef @PeterMJLoef mrt 25
Wow, dat is nog eens een positief ervarings verhaal van iemand met twijfels over de kassen: "In de kassen vind je .... https://t.co/f5f18U3Qny
Peter Loef @PeterMJLoef mrt 25
Vandaag vergadering bestuur Colland Arbeidsmarltbeleid gehad (o&o-fonds agrarisch en groene sectoren). Aanpak arbei... https://t.co/9Ys02BbZeO
Jos van Kester @JosvanKester1 mrt 25
@SjaakVanDerTak van @GlastuinbouwNL op bezoek bij Gerard Aarts samen met @PAarts1110 Willy Aarts en Frans Raaijmake... https://t.co/zRK4UkCWLZ
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies