Waterdag 2023

Datum 22 juni 2023
Tijd 12:30 - 18:00
Locatie World Horti Center: Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk
Contact Annelies Kerkhof

Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naar mate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas?

De Kader Richtlijn Water stelt hoge eisen aan de waterkwaliteit in de sloten om de kas. Hoe zorgen we als sector dat de waterkwaliteit om onze kassen verbetert? 
 
Tijdens de Waterdag is er uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, waterontsmetting en weerbaar water. We starten met een plenair gedeelte waarin u informatie krijgt over de Kader Richtlijn Water en de lopende innovatie onderzoeken, welke (mede) worden gefinancierd vanuit Stichting Kennis in je Kas. De rondgang leidt u langs diverse demonstraties en workshops over onderzoeken en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van water. We sluiten af met een netwerk- en informatiemarkt. Meer inhoudelijke informatie over het programma kunt u hier teruglezen.

Programma
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Opening door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
13.20 uur Kader Richtlijn Water & ondernemen in de glastuinbouw door Dennis Kalf (Rijkswaterstaat)
13.40 uur Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw door Manfred Wienhoven (Ecorys)
13.55 uur Toelichting rondgang door Jeroen Sanders (Vertify) en groepsindeling
14.05 uur Rondgang langs diverse demonstraties en workshops
15.30 uur Pauze
15.50 uur Vervolg rondgang
17.05 uur Informatiemarkt en borrel
18.00 uur Einde bijeenkomst

Deelname
De Waterdag is een event voor telers. Bent u geen teler dan is uw aanmelding onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien wij uw aanmelding hierdoor moeten annuleren, informeren wij u uiterlijk dinsdag 20 juni.

Kosten
Indien u direct betaalt via iDEAL bedragen de deelnamekosten € 17,50 voor leden van Glastuinbouw Nederland. Bent u geen lid bedragen de deelnamekosten € 35,00. 

Verlenging Spuitlicentie
Deze bijeenkomst kunt u ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Veiligheid en Techniek. De kosten voor verlenging spuitlicentie bedragen € 60,00. Vergeet uw spuitlicentiepas niet mee te nemen naar de bijeenkomst!

Alle genoemde kosten zijn per persoon en exclusief btw. Indien u niet via IDEAL wil betalen ontvangt u de factuur na afloop van de bijeenkomst. Er wordt dan € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. U kunt dit op het aanmeldformulier aangeven.

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot en met dinsdag 20 juni, mits er nog plaats is. Ter plaatse aanmelden voor de bijeenkomst is niet mogelijk.

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk via akerkhof@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Bij annulering 48 uur voor de bijeenkomst wordt uw inschrijfgeld, minus € 7,50 administratiekosten, terugbetaald. Daarna wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Glastuinbouw Nederland - © 2024