Webinar Arbeid: Internationale werknemers

Datum 28 januari 2021
Tijd 15:00 - 16:30
Locatie Online
Contact Peter Loef

Dit webinar gaat over internationale medewerkers: Veel gaat goed, maar niet alles. Het moet anders. Het kan anders. Hoe dan?! De ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs heeft de handschoen opgepakt en een masterplan opgesteld.

In de glastuinbouw loopt in pieken het aantal werknemers in een jaar op tot 125.000 (2018). Het aantal flexibele krachten is 72% (90.000) van het totale aantal werkenden in een jaar en tenminste 80% (72.000) is internationale werknemer. Daarvan werken er ongeveer 38.000 jaarrond in de sector. Glastuinbouwondernemers zijn zich nadrukkelijk bewust van het grote belang van de internationale werknemer voor de sector. Zonder hen geen oogst. De ondernemers hebben er alle belang bij dat zaken goed worden geregeld en dat de mensen zich fijn voelen in de periode dat zij in Nederland zijn.

De norm van Glastuinbouw Nederland op gebied van arbeid is goed werkgeverschap voor iedereen die in de sector werkt, zowel voor vaste medewerkers, als voor mensen die tijdelijk in de sector actief zijn. Een kleine groep hanteert echter andere normen en waarden, doorgaans ingegeven door puur eigen belang. Deze bezorgt de sector slechte media en een slecht imago, waar de overgrote meerderheid van goedwillende bedrijven enorme last van heeft.

Dit webinar wordt geleid door Peter Loef (Glastuinbouw Nederland)

Sprekers

  • Belang aanpak door Wim van den Boomen (voorzitter Ondernemerswerkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs, Glastuinbouw Nederland)
  • Inzet overheid in 2021 door Jaap Uijlenbroek (projectleider Aanjaagteam Roemer)
  • Acties masterplan Internationale werknemers door Peter Loef (Glastuinbouw Nederland)
  • Rol SZW m.b.t. internationale werknemers door Mark Kuipers (Inspecteur generaal Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) - video

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan tot donderdag 28 januari, 10.00 uur via het aanmeldformulier.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Andere webinars Arbeid:

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 26
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 26
Gerbera in Kas2030: goede productie, maar puzzel bij gewasbescherming en energie. #glastuinbouw @WURglas https://t.co/q5SrwlHBD7
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 26
Donderdag 28 januari: Webinar Arbeid over Internationale werknemers. #glastuinbouw https://t.co/TLsYFMq2YE
Glastuinbouw Nederland - © 2021