Webinar Arbeid: Robotisering en arbeid

Datum 11 februari 2021
Tijd 15:00 - 16:30
Locatie Online
Contact Jacqueline Kroon

Dit webinar gaat over robotisering en arbeid: Hoe ziet de toekomst van arbeid eruit, gezien de ontwikkelingen? Hoe maak je werk aantrekkelijker voor medewerkers in het primaire proces? Welke situatie maak vergaande robotisering nu echt geschikt en wat is daar voor nodig?

Robots kunnen in de toekomst steeds meer arbeidshandelingen overnemen, maar naar verwachting duurt het nog zeker minimaal 15 jaar voor de sector volledig is gemechaniseerd. Complexe handelingen waarbij kwetsbare verse producten beoordeeld, geoogst en verpakt moet worden, vragen ook de komende decennia de nodige arbeidsinput.
Mens en machine komen meer en meer in lijn te staan. Het gevolg is dat het werk dat overblijft voor de werknemers, veelal complexer en inzichtmatiger, onder grotere tijdsdruk moet worden uitgevoerd. De doorlooptijd van het systeem wordt immers leidend. Bovendien moet dit werk worden verricht in klimatologisch steeds moeilijkere omstandigheden. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit in opdracht van Glastuinbouw Nederland.

Om personeel in de toekomst te behouden of aan te trekken is het van belang om het werk in het primaire proces aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd is een continue stapsgewijze introductie van robotisering aan te raden, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met kostenverlaging door het vervangen van arbeidskrachten. In het onderzoek worden hiervoor zes oplossingsrichtingen benoemd. Hoe kunnen kwekers hiermee direct aan de slag op hun bedrijf? Daarover gaat dit webinar.

Dit webinar wordt geleid door Jacqueline Kroon (Glastuinbouw Nederland).

Sprekers

  • Hoe ziet de toekomst van arbeid eruit, gezien de ontwikkelingen? Wat betekent de trend van Robotisering op de werkvloer? door Gerben Splinter (Wageningen University & Research)
  • Er zijn zes oplossingsrichtingen om werk op glastuinbouwbedrijven interessant te houden. Hoe kunnen werkgevers hiermee aan de slag op hun bedrijf? Hoe reken je de ‘business case’ rond? Door Erik Pekkeriet (Wageningen Universitey & Research).
  • Over de ontwikkelingen van robotisering in relatie tot de mens. Hoe kunnen werkgevers en werknemers zich goed voorbereiden op een gezonde en veilige toekomst op de werkvloer? door Albert van der Burg (Stigas)

Aanmelden
Dit webinar is voor leden van Glastuinbouw Nederland. Aanmelden is verplicht en kan tot donderdag 11 februari, 10.00 uur via het aanmeldformulier.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Andere webinars Arbeid:

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 26
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 26
Gerbera in Kas2030: goede productie, maar puzzel bij gewasbescherming en energie. #glastuinbouw @WURglas https://t.co/q5SrwlHBD7
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 26
Donderdag 28 januari: Webinar Arbeid over Internationale werknemers. #glastuinbouw https://t.co/TLsYFMq2YE
Glastuinbouw Nederland - © 2021