Webinar Arbeid: strategisch personeelsbeleid en modern werkgeverschap

Datum 19 januari 2022
Tijd 14:30 - 15:30
Locatie Online
Contact Jacqueline Kroon

Wij zijn trots op onze sector en de ruim 80.000 (en in piekperioden zelfs 113.000) medewerkers die werken in de glastuinbouw. Het werk van alle medewerkers doet ertoe. Samen staan we iedere dag voor nieuwe uitdagingen, die elkaar bovendien steeds sneller opvolgen. Om hierop in te kunnen spelen, moet je constant in beweging blijven. Dat stelt eisen aan je mensen én aan je werkgeverschap. Met strategisch personeelsbeleid bereid je je voor op de toekomst. Een toekomst waar je als moderne, aantrekkelijke en inclusieve werkgever in een krappe arbeidsmarkt medewerkers kunt binden en boeien. 

Maar… hoe doe je dat eigenlijk? Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je personeelsbestand capabel, gemotiveerd is en inspraak heeft? Voorzie je ontwikkelingen die van invloed zijn op je personeelsbeleid? Hoe bied je uitdagend en zinvol werk? Hoe kunnen medewerkers zich continu blijven ontwikkelen, zodat ze niet alleen nu maar ook in de toekomst duurzaam inzetbaar zijn? 

Samen met de Universiteit van Tilburg deed Glastuinbouw Nederland een inventarisatie van modern personeelsbeleid in glastuinbouwbedrijven. De opbrengst van deze inventarisatie is een visie op hoe personeelsbeleid anno nu eruit zou moeten zien. Waar zit ruimte voor verbetering, nu en in de toekomst? En ook: Hoe doen andere werkgevers het en wat kunnen we van elkaar leren? 

De inventarisatie werd uitgevoerd door Wouter van Koppen, derdejaarsstudent van de bachelor Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij woont in Den Hoorn en werkt in zijn vrije tijd in de glastuinbouw. Op woensdag 19 januari 2022, van 14.30 tot 15.30 uur, deelt Wouter graag zijn bevindingen in dit webinar. Daarna gaan we onder begeleiding van Kasgroeit met elkaar in gesprek over de vertaling hiervan naar jouw werkgeverspraktijk.

Aanmelden
Dit webinar is alleen te bezoeken door leden van Glastuinbouw Nederland. Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 19 januari 2022, 12.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Glastuinbouw Nederland - © 2022