Webinar CO2-sectorsysteem en proces nieuw convenant 2030

Datum 19 januari 2021
Tijd 15:00 - 16:00
Locatie Online
Contact Alexander Formsma

Het huidige CO2-sectorsysteem met bijbehorend convenant loopt eind 2020 af. Om onder andere de verlaagde energiebelasting en het programma Kas als Energiebron te continueren moet komend jaar een nieuw convenant worden opgesteld voor de periode 2021-2030. Over dat proces wordt u tijdens dit webinar bijgepraat. Daarnaast worden uw vragen beantwoord.

Gedurende het proces staat een aantal achterbanraadplegingen gepland. Dit zijn momenten waarop Glastuinbouw Nederland de tot dusver uitwerkte onderdelen van het convenant met u wil bespreken en voorleggen ter goedkeuring. In zo’n groot en belangrijk proces vinden wij het bijzonder belangrijk dat onze achterban het eens is met de plannen. Het nieuw te maken convenant bepaalt de route van onze energietransitie tot 2030.

Aanmelden
Voor dit webinar zijn de energiecollectieven en regiobesturen van Glastuinbouw Nederland uitgenodigd. Naar aanleiding van het webinar wordt de groep voor de achterbanraadpleging gevormd. Wij gaan er vanuit dat vanuit uw collectief of bestuur één of twee personen aanwezig zijn bij het webinar en zitting willen nemen in de achterbanraadpleging gedurende het proces. Uiteraard zijn ook de ondernemersgroepen Energie uitgenodigd; mogelijk is uw collectief/bestuur via die route al betrokken. Meld u aan via de aanmeldbutton (log hiervoor in).

Hoe gaat het in z'n werk
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Glastuinbouw Nederland

Peter Oei @ptroei jan 20
Nieuwe challenge vanuit ministerie van LNV: welke producten kun je uit riet, olifantsgras en lisdodde maken? Nehis... https://t.co/Cf9Nt9YpHa
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 20
Noodzakelijk agrarisch werk blijft mogelijk tijdens avondklok, nieuwe steun noodzakelijk. #glastuinbouw... https://t.co/Belqa7D1Rj
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 20
Glastuinbouw Nederland - © 2021