Webinar Kansen voor krachtige Glastuinbouw Oostland

Datum 13 juli 2020
Tijd 16:30 - 18:00
Locatie Online
Contact Hans van Geest

In februari 2020 is het Werkboek Oostland verschenen, met als titel ‘Kansen voor de glastuinbouw in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen'. De projectgroep wil nu die kansen concreet maken en in gesprek komen met ondernemers over welke kansen gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Op 13 juli wordt daarom van 16.30 tot 18.00 uur een interactief webinar georganiseerd. Met de resultaten van dit webinar wordt na de zomer gestart om een aantal kansen voor de glastuinbouw concreet te maken.

Tijdens het webinar wordt het debat aangegaan op basis van stellingen die gerelateerd zijn aan de volgende vragen:

  • Wat heeft het tuinbouwcluster in Oostland nu vooral nodig?
  • Waar is er hulp van overheden nodig?
  • Wat zijn kansen die met een klein zetje makkelijk uit te voeren zijn?
  • Waar is juist lange adem voor nodig, maar het moet wel gebeuren?

Aanmelden
U kunt zich voor het webinar aanmelden door een email te sturen naar martin.schoonheim@spam-protectdigityze.nl. Na aanmelding ontvangt u een link naar de MS Teams meeting. U kunt eenvoudig deelnemen via uw eigen pc/laptop/telefoon/tablet.

Namens de Projectgroep verkenning glastuinbouw Oostland (Greenport West-Holland, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en Waddinxveen).

Glastuinbouw Nederland - © 2021