Webinar Plantgezondheid: Plagen voorkomen met insectengaas

Datum 2 december 2021
Tijd 15:00 - 16:30
Locatie Online
Contact Helma Verberkt

Plagen kunnen op diverse manieren kassen binnenkomen, o.a. via plantmateriaal, mensen en luchtramen. Ook nieuwe plagen als wantsen komen op deze wijze kassen binnen. Wat zijn de mogelijkheden met gaas om het binnenvliegen van plaag organismen te voorkomen? Is afgazen van ramen, schermdoek of gaas over het gewas daarin de oplossing en wat betekent dit voor het klimaat? Waarom kan het afgazen nu wel tot doorbraken leiden; is het gaas verbeterd of de klimaatregeling?

Deskundigen op het gebied van klimaat, energie en plantgezondheid nemen u in dit webinar mee met de (on)mogelijkheden van afgazen met daaraan gekoppeld de technische en economische aspecten. Vervolgens worden ook de praktische aspecten belicht door een teler die reeds ervaring heeft met het afgazen van ramen.

Met de input van dit webinar kunt u een gedegen afweging maken voor de toepassing van gaas, bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande kassen. Het webinar wordt geleid door Helma Verberkt.

Sprekers

  • Toepassen van gaas tegen plagen door Jorrit Koeman (Glastuinbouw Nederland)
  • Onderzoeksresultaten afgazen in de praktijk door Guido Halbersma (Van Iperen)
  • Impact van afgazen op het klimaat en energie door Arie de Gelder (Wageningen University en Research)
  • Wat betekent afgazen voor het gewas en Het Nieuwe Telen? Door Robert Solleveld (Glastuinbouw Nederland)
  • Praktische (on)mogelijkheden van afgazen door Hans Houben (Mellantas)

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 2 december, 12.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar ontvangt u aan het begin van de middag per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

Glastuinbouw Nederland - © 2021