Cao en pensioen voor de Glastuinbouw

Downloads

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Cao Glastuinbouw

Met de cao wordt een belangrijke basis gelegd voor eerlijk werk met een goede beloning. Belangrijke zaken als loon, reiskosten en verlof worden centraal afgesproken en in een voor iedereen geldende cao vastgelegd. De cao Glastuinbouw is een minimum cao. De in de cao opgenomen afspraken vormen de ondergrens van wat een werkgever een werknemer mag bieden.

Cao-onderhandelingen

Eind 2023 loopt de cao af. Glastuinbouw Nederland werkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen. De eerste stap is een onderzoek naar het loongebouw. Hoe ziet dit er in vergelijking met andere cao’s uit? Organisatie-adviesbureau Eprom onderzoekt dit. De volgende stap is het uitwisselen en publiceren van de voorstellenbrieven.

Bij de cao zijn de vakbonden CNV vakmensen en FNV en de werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland betrokken.

Loontabellen

De lonen in de cao glastuinbouw zijn per 1 juli 2023 met 2% verhoogd. Deze verhogingen zijn in de nieuwe loontabel (loongebouw B) verwerkt. Bekijk de loontabellen onder het kopje downloads op deze pagina.

Minimumloon
Per 1 juli stijgt het wettelijke minimumloon met 3,13%. Ook de lonen voor scholieren en vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking veranderen per deze datum.

Eén loongebouw
Vanaf 1 juli 2022 is er één loongebouw. Medewerkers die in loongebouw A zitten zijn overgeschaald naar loongebouw B. Loongebouw A is per 1 juli 2022 vervallen.

Pensioen

In Nederland krijgt iedereen een basispensioen (AOW). De meeste mensen bouwen extra pensioen op via de werkgever. In de glastuinbouw gebeurt dit ook. BPL Pensioen is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector waar de glastuinbouw een onderdeel van is. Voor de glastuinbouw is een verplichte deelname in de pensioenregeling geregeld.

Ook pensioen opgebouwd in andere sectoren? Op mijnpensioenoverzicht.nl krijg je inzicht in het pensioen dat al is opgebouwd en het verwachte pensioenbedrag na pensionering (inclusief AOW).

Pensioenwet
Per 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet ingegaan. Op pensioenduidelijkheid.nl van de vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitleg te vinden over de nieuwe regels.

Piekarbeid en pensioen

De regeling Piekarbeid geldt voor werknemers die maximaal acht aaneengesloten weken per jaar seizoensgebonden routinematige werkzaamheden uitvoeren en in dienst zijn op een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

De werkgever en medewerker betalen hierbij in de eerste acht weken geen pensioenpremie. De medewerker bouwt geen pensioen op en krijgt 0,7% van het loon extra. Bekijk de voorwaarden in de handleiding regeling Piekarbeid van pensioenfonds BPL.

Functiehandboek

Het functiehandboek voor de Glastuinbouw dient als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies. De bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de cao gerelateerde functiegroepen. 

Downloads

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2023