Cao en pensioen voor de Glastuinbouw

2018 - 2019

In juni 2019 stemden de werkgevers- en werknemersorganisaties in met een nieuwe cao voor de glastuinbouw. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. De loonsverhoging, zoals die per 1 juli 2019 is overeengekomen, is 3,35%. Partijen zijn het daarnaast eens geworden over een verduidelijking van de functiewaardering ten aanzien van de productiefuncties glastuinbouwmedewerker 1 en 2. De 1,34% loonsverhoging die ondernemers op 1 januari 2019 op advies van Plantum en Glastuinbouw Nederland op vrijwillige basis hebben doorgevoerd, kan worden verrekend.

Pensioen

BPL Pensioen is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector waar de glastuinbouw een onderdeel van is. Voor de glastuinbouw is een verplichte deelname in de pensionregeling geregeld.

Loontabellen

De lonen zijn in de nieuwe cao glastuinbouw verhoogd met 3,35% per 1 juli 2019. Deze verhogingen zijn in de nieuwe loontabellen voor loongebouw A en loontabel loongebouw B verwerkt.

Functiehandboek

Het functiehandboek voor de Glastuinbouw dient als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies. De bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de cao gerelateerde functiegroepen. 

Nieuws

Specialist

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland

Peter Loef @PeterMJLoef okt 10
Gisteren met banenproject 500+ @GemeenteDenHaag, @Patijnenburg, @GlastuinbouwWL, @GlastuinbouwNL en ondernemers in... https://t.co/LQ4GjwNQZS
Peter Loef @PeterMJLoef okt 10
Vandaag samen met ondernemers, Plantum en de vakbonden in de klankbordgroep glastuinbouw van @StigasNL in gesprek o... https://t.co/rSHU4oOG4D
Peter Loef @PeterMJLoef okt 10
Gisteren met de regiovoorzitters van @GlastuinbouwNL gesproken over de uitwisseling van regionale arbeidsmarkt en o... https://t.co/bu8zbppD3T
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies