Trotse werkgevers, gedreven werknemers

Trotse werkgevers, gedreven werknemers

Love your people like your crop

Als glastuinbouwondernemer besteed je veel liefde, zorg en toewijding aan je gewas. Om jouw gewas gezond te laten groeien en te oogsten heb je mensen nodig. Vaak worden daarvoor internationale werknemers ingezet. Hardwerkende collega's die voor onze sector en land kiezen om hun inkomen te verdienen. 

Zij verdienen deze liefde en aandacht ook. Zonder (internationale) werknemers is er voor jouw passie geen toekomst. Samen zorgen we er voor dat we onze zaken op orde hebben. Zoals een gelijke behandeling en beloning (volgens de cao Glastuinbouw), goede huisvesting en zorg én een veilige en gezonde werkomgeving. 

 

Wat is jouw verhaal?

Maak kennis met ondernemers en internationale werknemers en lees hoe zij met hun ambitie aan de slag zijn gegaan om de volgende stap te zetten. Ontdek het verhaal van Leendert, Kamil, Elvis of Mariusz en ontdek wat hen laat groeien. 

Voortgangsrapportage Masterplan

Elk kwartaal wordt de voortgangsrapportage van het Masterplan Internationale Werknemers gepubliceerd. In deze rapportage wordt omschreven welke stappen afgelopen kwartaal zijn gezet om de positie van internationale werknemers binnen de glastuinbouwsector te verbeteren.  

Downloads

Links

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Masterplan Internationale Werknemers

Jaarlijks werken in de glastuinbouw ruim 66.570 mensen. In de piekperiode loopt dit op tot zo'n 100.620 mensen in loondienst, via uitzendbureaus en ZZP'ers. Hiervan is ruim 80% afkomstig uit het buitenland. Deze internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan het productieproces in de kas. Zij moeten met zorg en respect worden behandeld.

Glastuinbouw Nederland heeft de ambitie om te komen tot een sector die bekend staat als:

 • Een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid,
 • Een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving;
 • En goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedere werknemer.

Hiervoor stelde de werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs het Masterplan Internationale Werknemers op. De speerpunten van dit masterplan zijn erop gericht ondernemers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden, hen te stimuleren hun plichten na te komen en uit te dragen. 

Love your people like your crop

Informatiepunten voor werknemers uit het buitenland

Op internationale werknemers die in Nederland komen werken en wonen, komt vaak veel af.

 • De Rijksoverheid heeft speciaal voor hen een website waar zij uitleg vinden over hoe zij zaken moeten regelen en welke rechten en plichten ze hebben. Ook zijn hier tal van instanties te vinden, die hen verder kunnen helpen met vragen. 
 • Ook de CNV en de FNV hebben een website waar internationale werknemers meer informatie kunnen vinden. Deze website is in het Nederlands, Pools & Roemeens beschikbaar. 
 • In de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s zijn loketten geopend voor internationale medewerkers en werkgevers waar zij met vragen over wonen en werken in Nederland terecht kunnen. Er wordt hulp aangeboden in meerdere talen, vaak door mensen die zelf ook ooit nieuwkomer in Nederland waren. Denk aan informatie en advies over:
  • Werken in Nederland: loon, contract, werkgever
  • Wonen in Nederland
  • Andere zaken zoals: zorg, belastingen, inschrijven in Nederland

Van grote economische waarde

De toegevoegde economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa is groot, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dit blijkt uit een rapport van de ABU. Internationale werknemers dragen voor ongeveer 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen, becijferde de ABU. De land- en tuinbouwsector is als grootste bedrijfstak goed voor 1,4 miljard. Iets meer dan de helft van de bijdrage van migranten aan het BBP komt ten goede aan lonen en premies voor deze arbeidsmigranten zelf. Het deel dat na aftrek daarvan overblijft - een kleine 5 miljard euro - kan worden gezien als netto bijdrage van arbeidsmigranten aan de welvaart van de Nederlandse bevolking: ongeveer 300 euro per Nederlander. In 2015 was dat nog bijna 4 miljard euro, omgerekend ongeveer 250 euro per hoofd van de bevolking.

Maatschappelijke Raad van Advies

Om de speerpunten uit het Masterplan Internationale Werknemers te bereiken en bewaken is de Maatschappelijke Raad van Advies Internationale Werknemers ingesteld. In deze adviesraad nemen specialisten deel, die een onafhankelijke kritische reflectie geven op de voortgang van onze uitdagingen.

Ook deelt de adviesraad actuele inzichten op het thema met Glastuinbouw Nederland. Daarnaast brengt de raad leden in verbinding met de belangen en beeldvorming van de relevante maatschappelijke doelgroepen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van deze inzichten. Wil je meer weten over de adviesraad? Lees dan hier verder.

Weet jij alles over het thema Arbeid?

Ook als niet-lid van één van de LTO-organisaties kun je je aanmelden voor de themanieuwsbrief Arbeid van Glastuinbouw Nederland.

Regelmatig houden we je dan op de hoogte van:

 • ontwikkelingen binnen het thema Arbeid;
 • vorderingen Masterplan internationale werknemers;
 • inspiratie en informatie over huisvesting, uitzendbureaus, veilig werken en scholing.

Hoe betrouwbaar is jouw uitzendbureau?

Bij het inschakelen van derden zoals uitzendbureaus of zzp’ers is het van belang dat dit een betrouwbare partij is. Hiervoor is een inlener zelf aansprakelijk. Als het een malafide uitzendbureau betreft kan dit grote gevolgen voor de ondernemer hebben. In deze checklist staat praktische informatie om risico’s rond het inschakelen van derden te verminderen.

Lees hier meer over uitzendbureaus en het inschakelen van internationale werknemers.

Huisvesting

Goede huisvesting voor iedere internationale werknemer is ons uitgangspunt. In de cao Glastuinbouw zijn normen opgenomen die voor de certificering als uitgangspunt gelden.

Huisvesting via ondernemer
Glastuinbouw Nederland adviseert haar leden die zelf woonruimte aanbieden deze te laten certificeren via het Agrarisch Keurmerk Flexwonen of de Stichting Normering Flexwonen. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van huisvesting. Werknemers en werkgeversvertegenwoordigers stelden de normen op.

Huisvesting via uitzendbureau
Ondernemers die gebruik maken van uitzendbureaus controleren via de Stichting Normering Flexwonen of het uitzendbureau voor huisvesting is gecertificeerd. 

Naleving cao

Een ondernemer geeft zelf aan bij het uitzendbureau welk loon een uitzendkracht moet ontvangen. Ook voert een ondernemer hier controle op uit. Dit is een verplichting, die in de cao is opgenomen.

Als blijkt dat het uitzendbureau niet het juiste loon aan de uitzendkracht betaalt, vraagt de ondernemer (inlener) het uitzendbureau dit te corrigeren. Een vervolgstap kan zijn een melding maken bij Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten.

Indien verschil van mening is over de uitleg van de cao Glastuinbouw dan kan dit aan een paritaire commissie worden voorgelegd.

Werkgeverslijn land & tuinbouw

Heb je vragen over het werken met internationale werknemers? Als ondernemer kun je dan met je werkgeversvragen ook terecht bij de Werkgeverslijn Land & Tuinbouw.  Op deze pagina vind je informatie over werving, verloning, huisvesting, scholing of bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten voor internationale medewerkers. Mocht je geen antwoord op je vraag vinden kun je ook nog telefonisch of per email contact opnemen.

Wat is jouw verhaal?

Maak kennis met ondernemers en internationale werknemers en lees hoe zij met hun ambitie aan de slag zijn gegaan om de volgende stap te zetten. Ontdek het verhaal van Leendert, Kamil, Elvis of Mariusz en ontdek wat hen laat groeien. 

Voortgangsrapportage Masterplan

Elk kwartaal wordt de voortgangsrapportage van het Masterplan Internationale Werknemers gepubliceerd. In deze rapportage wordt omschreven welke stappen afgelopen kwartaal zijn gezet om de positie van internationale werknemers binnen de glastuinbouwsector te verbeteren.  

Downloads

Links

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024