Uitzendbureaus

Krappe arbeidsmarkt

De glastuinbouw is een grote sector. Door het jaar heen werken ruim 80.000 mensen in de kas. In de piekperiode loopt dit op tot zo'n 113.000 mensen. Op de bedrijven is veel productiewerk en bovendien is het werk in diverse teelten sterk seizoensgebonden. Dit vraagt om veel mensen, die op de arbeidsmarkt in Nederland onvoldoende beschikbaar zijn. Glastuinbouwondernemers zoeken daarom mensen via inschakeling van uitzendbureaus, payroll-bedrijven of ZZP’ers. Ook de uitzendbureaus hebben met dit tekort op de arbeidsmarkt te maken. Zij werken daarom veel met internationale werknemers. De uitzendbureaus zorgen tevens voor de huisvesting van deze werknemers.

Economische waarde

De toegevoegde economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa is groot, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dit blijkt uit een rapport van de ABU. Arbeidsmigranten dragen voor ongeveer 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen, becijferde de ABU. De land- en tuinbouwsector is als grootste bedrijfstak goed voor 1,4 miljard. Iets meer dan de helft van de bijdrage van migranten aan het BBP komt ten goede aan lonen en premies voor deze arbeidsmigranten zelf. Het deel dat na aftrek daarvan overblijft - een kleine 5 miljard euro - kan worden gezien als netto bijdrage van arbeidsmigranten aan de welvaart van de Nederlandse bevolking: ongeveer 300 euro per Nederlander. In 2015 was dat nog bijna 4 miljard euro, omgerekend ongeveer 250 euro per hoofd van de bevolking.

Betrouwbaar uitzendbureau

Bij het inschakelen van derden zoals uitzendbureaus of zzp’ers is het van belang dat dit een betrouwbare partij is. Hiervoor is een inlener zelf aansprakelijk. Als het een malafide uitzendbureau betreft kan dit grote gevolgen voor de ondernemer hebben. In deze checklist staat praktische informatie om risico’s rond het inschakelen van derden te verminderen.

Is jouw uitzendbureau gecertificeerd?
De meest belangrijke registratie van het uitzendbureau is in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het keurmerk van de SNA is hét keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Via SNA kan eenvoudig worden gecontroleerd of een uitzendbureau is gecertificeerd. Via de attenderingsservice kan de inlener geattendeerd worden op wijzigingen in het register over een uitzendbureau. 

Misstanden melden

Een ondernemer geeft zelf aan bij het uitzendbureau welk loon een uitzendkracht moet ontvangen. Ook voert een ondernemer hier controle op uit. Dit is een verplichting, die in de cao is opgenomen.

Als blijkt dat het uitzendbureau niet het juiste loon aan de uitzendkracht betaalt, vraagt de ondernemer (inlener) het uitzendbureau dit te corrigeren. Een vervolgstap kan zijn een melding maken bij:

Indien Glastuinbouw Nederland melding ontvangt over een lid dat vermoedelijk misstanden begaat, dan volgen we de volgende procedure

Nieuws

Benchmark Cyclamen in volle gang

De Benchmark Cyclamen 2021 draait inmiddels op volle toeren. De cyclamen staan dit jaar in de showtuin van Beekenkamp. Er zijn 19 deelnemers die met zijn allen totaal 36 partijen heb-ben ingeleverd. Deze 36 partijen zijn onderverdeeld in 29 mini’s en...

Downloads

  • Checklist om risico’s rond het inschakelen van derden te verminderen.

Podcast Kasgesprek 'Arbeidsmigranten, behandel ze als elke medewerker'

Contact

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Peter Loef

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland - © 2021