Veilig werken

Podcast Kasgesprek 'Arbeidsmigranten, behandel ze als elke medewerker'

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Arbeidsomstandigheden

Zowel de inlener als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. Als inlener draag je de grootste verantwoordelijkheid.

  • Volgens de Arbowet is de inlener verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van al zijn werknemers, dus ook de uitzendkrachten.
  • Als er een ongeval op het werk plaatsvindt en de veiligheid is niet op orde dan is de inlener daarvoor ook aansprakelijk.
  • Voordat uitzendkrachten aan het werk gaan, moet de inlener hen voorzien van informatie over het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen.
  • Je kunt hierbij de uitzendkrachten ook wijzen op de arbocatalogus voor glastuinbouw.

Werken met heftrucks

Uiteraard is het hebben van een heftruckcertificaat vereist om op een heftruck te mogen rijden. Maar daarnaast is het ook van belang de instructie te kennen. Om op een heftruck te mogen rijden en zo de veiligheid tijdens het werk te vergroten moet je de heftruckinstructie (in Nederlands of Pools) met je werknemer doornemen. Vergeet zeker niet deze te (laten) ondertekenen.

Extra aandacht voor anderstaligen

In de Arbowet (artikel 5.1) staat dat er voor kwetsbare groepen extra aandacht moet zijn. Zo ook voor internationale werknemers, die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. De RI&E dient een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen voor bijzondere categorieën van werknemers te bevatten. In de RI&E van Stigas wordt hier naar gevraagd. Glastuinbouwondernemers kunnen, vanwege hun premiebetaling aan Colland Arbeidsmarkt, hier gratis gebruik van maken.

Extra maatregelen warm weer

Een terugkerende vraag bij warme, benauwde dagen: 'Hoe bescherm ik mijn werknemers het beste tegen de zon in de kas?' of 'Waar moet ik aan denken bij het werken bij warm weer?'. Alle praktische tips staan hier op een rij.

Risico's inventariseren

Als inlener moet je het uitzendbureau, voor aanvang van de werkzaamheden, een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) sturen. Hierin staan de specifieke risico’s, die horen bij het werk dat de (internationale) uitzendkracht gaat doen.

Praktische arbochecklists zijn beschikbaar in meerdere talen (Nederlands, Engels, Duits, Pools, Bulgaars en Roemeens). Het uitzendbureau zorgt vervolgens dat de uitzendkracht de RI&E ontvangt en informeert hem of haar over de risico’s op de werkplek. 

Voorkom een boete

De Inspectie SZW controleert of je als inlener je verplichtingen nakomt. Als dit niet het geval is, worden forse boetes opgelegd. Worden er overtredingen geconstateerd, ondanks een goede werkinstructie, dan kan dat leiden tot matiging van het boetenormbedrag.

Vertrouwen & veiligheid

Je prettig en veilig voelen in je werkomgeving is voor iedereen belangrijk. Daarom zijn hierover afspraken gemaakt en is dit opgenomen in de cao. Een van deze afspraken is dat elke inlener verantwoordelijk is voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Deze persoon biedt hulp bij conflicten op de werkplek, ook aan internationale medewerkers. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap. Kijk hier voor meer informatie.

Podcast Kasgesprek 'Arbeidsmigranten, behandel ze als elke medewerker'

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland - © 2024