Veilig werken

Werken bij warm weer

Hoe bescherm je werknemers het beste tegen de zon in de kas? Waar moet je aan denken bij het werken bij warm weer? Lees deze praktische tips. Ze zijn opgesteld in het NederlandsPools en Roemeens.

Coronaprotocol

Voor de glastuinbouw is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Stigas heeft, in samenwerking Taskforce Arbeid van LTO Nederland (Anthos, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LLTB, LTO Noord, NFO, POV en ZLTO), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, hiervoor een protocol opgesteld (beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools en Roemeens).

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Het is belangrijk de risico's omtrent veilig werken voor (internationale) werknemers regelmatig in kaart te brengen. Dit is namelijk óók van toepassing op uitzendkrachten die in je bedrijf werken.

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) helpt met het in kaart brengen van bedrijfsrisico’s op het gebied van gezond en veilig werken. Vervolgens wordt automatisch een plan van aanpak opgesteld om deze risico’s te verkleinen. Er zijn diverse aanbieders in de glastuinbouw, waaronder Stigas.

Coronachecklist RIE
De corona checklist RIE is een aanvulling op de RIE. Controleer met de checklist of de maatregelen die worden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

Arbocatalogus

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk zijn hier oplossingen en aanbevelingen te vinden.

Teeltwisseling

Met de teeltwisseling is extra aandacht voor de veiligheid van belang. Zorg bijvoorbeeld voor een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en maak schriftelijke afspraken met het loonbedrijf. Bekijk alle praktische tips en informatie hier.

Werken met scholieren

Tijdens de vakantieperiode zijn er vaak scholieren aan het werk in de kas. Het is belangrijk dat zij werk doen dat ze aankunnen en past bij hun ontwikkeling. Voldoende toezicht en begeleiding is ook cruciaal. Lees hier waar je aan moet denken met betrekking tot werktijden, toezicht en overige regels.

Gewasbeschermingsmiddelen

Het volgelaatsmasker beschermt je bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor het goed functioneren, langere levensduur en algemene hygiëne is het belangrijk om het masker na te kijken. De in- en uitademventielen kunnen slijten, vervormen en verouderen. Deze ventielen zijn belangrijk voor de juiste bescherming. Lees hier meer over het onderhoud van het volgelaatsmasker.

Rijden met heftrucks

Om op een heftruck te mogen rijden moet de heftruckinstructie Nederlands / Pools met de werknemer worden doorgenomen. Ook moet deze worden ondertekend. Het behalen van een heftruckcertificaat is ook van belang.

Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek wordt gekeken naar de verbetermogelijkheden van de werkomgeving. En of de medewerker zijn werktechniek kan aanpassen aan zijn eventuele beperkingen. Dit onderzoek geeft inzicht of er verbeteringen mogelijk zijn waardoor een werknemer langer gezond aan het werk kan blijven.

Preventief medisch onderzoek

Een preventief medisch onderzoek (PMO) onderzoekt de relatie tussen de gezondheid van de medewerker en zijn/haar werk. Het doel is op tijd te herkennen welke gezondheidsrisico’s het werk geeft en welke gezondheidsrisico’s te maken hebben met de leefstijl van de medewerker.

Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen. Voor een BHV-cursus of herhalingscursus BHV kunt u terecht bij Stigas.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022