Coronacrisis

Steunmaatregel

Tot en met 30 november 2020 kan de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) voor de Sierteelt en onderdelen Voedingstuinbouw via RVO worden aangevraagd. 

De Taksforce heeft een registratieformulier schade bewijsvoering, een vrachtbrief G&F en een vrachtbrief Sierteelt gesteld. Hierop registreert u uw inkomstenderving en zorgt u voor aanvullende bewijsstukken, zoals in de handleiding omschreven.

Noodkrediet

Het noodkrediet bestaat uit een breed pakket steunmaatregelen vanuit het Kabinet om de glastuinbouwsector door de Corona-crisis heen te loodsen. Hieronder vallen diverse borgstellingsregelingen, werktijdverkorting, uitstel van Belastingen, uitstel van Energiebelastingen, waaronder ODE in de 2e, 3e, en 4e schrijf.

Door de bank is een uitstel van rente en aflossing voor de komende zes maanden toegezegd. Om dit proces in werking te zetten vult u het format liquiditeitsprognose Glastuinbouw en stuurt u dit naar uw bank. Ter ondersteuning heeft Glastuinbouw Nederland een handleiding opgesteld. 

Task Forces

De crisisorganisatie Corana Tuinbouw heeft enkele Task Forces opgericht. Vanuit Glastuinbouw Nederland nemen de volgende specialisten deel:

Coronaprotocol

Voor de glastuinbouw is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Stigas heeft, in samenwerking Taskforce Arbeid van LTO Nederland (Anthos, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LLTB, LTO Noord, NFO, POV en ZLTO), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, hiervoor een protocol opgesteld (beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools en Roemeens).

Coronachecklist RIE

Met de checklist kunnen bedrijven nagaan of de maatregelen die zij nemen tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. De lijst is een aanvulling op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).

Mentale ledenzorg

Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen. Ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak kan het gevolgen hebben. Wij zijn er ook voor deze signalen. LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben hiervoor een steunpunt opgezet. Leden van Glastuinbouw Nederland kunnen hier ook gebruik van maken. Schroom niet om hulp te vragen.

Praktische informatie arbeidsmigranten

Hoe kunt u als werkgever uw buitenlandse werknemers informeren? Er zijn diverse documenten vertaald in verschillende talen. Bekijk hier alle beschikbare informatie.

Nieuws

Helpdesk steunmaatregel:

Leonie Claessen

Landelijk beleidsspecialist Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplannen | Ruimtelijke visies

Voor ledenvragen:

Jos van Kester

Relatiebeheerder

Voor persvragen:

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Glastuinbouw Nederland - © 2020