Gewascoöperaties

Contact

Arthur van den Berg

Netwerkcoördinator

Astrid van der Helm

Netwerkcoördinator

Annelies Hooijmans

Netwerkcoördinator

Mark Meijers

Netwerkcoördinator

Joke Vreugdenhil

Netwerkcoördinator

Agenda

14 gewascoöperaties opgericht

Om kennis te blijven ontwikkelen stimuleert Glastuinbouw Nederland de oprichting van gewascoöperaties. In zo’n gewascoöperatie, waarvan er vanaf 2014 14 zijn opgericht, bepalen de leden gezamenlijk welke kennis zij (laten) ontwikkelen. De kosten daarvan dragen de leden gezamenlijk.

Deelname

Glastuinbouw Nederland ondersteunt de gewascoöperaties, samen met Flynth Adviseurs en Accountants en Westland Partners, bij de oprichting en inrichting. Daarnaast worden de gewascoöperaties vanuit Glastuinbouw Nederland inhoudelijk ondersteund door de netwerkcoördinator en themaspecialisten.

Voor Glastuinbouw Nederland-leden wordt dit betaald vanuit de contributie. Om eenduidig beleid te voeren is vanuit het bestuur van Glastuinbouw Nederland besloten dat bedrijven zonder lidmaatschap 1 jaar lid mogen zijn van een gewascoöperatie en €300/ha extra betalen voor de ondersteuning. Ná één jaar is de keuze om lid te worden van Glastuinbouw Nederland of het lidmaatschap van de gewascoöperatie te beëindigen.

Contact

Arthur van den Berg

Netwerkcoördinator

Astrid van der Helm

Netwerkcoördinator

Annelies Hooijmans

Netwerkcoördinator

Mark Meijers

Netwerkcoördinator

Joke Vreugdenhil

Netwerkcoördinator

Agenda

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024