Gewas: eenjarige zomerbloeiers

Nieuws

Extra aandacht voor lekkages teeltsysteem

Dat verbetering van de waterkwaliteit de laatste jaren een hot item is, zal niemand zijn ontgaan. De meeste telers hebben daarvoor of zelf een zuiveringsapparaat aangeschaft of pakken dit collectief op, zijn een contract aangegaan met een mobiele...

Advieskaart Duponchelia en Opogona

De aantasting van rupsen neemt op diverse glastuinbouwbedrijven toe. Bij late herkenning kunnen de rupsen grote schade aanrichten, mede omdat ze soms erg verborgen leven. Snelle herkenning en het treffen van de juiste maatregelen is van groot belang.

Downloads

Contact

Koen Heijstek

Netwerkcoördinator Eenjarige zomerbloeiers

Arthur van den Berg

Vaste vervanging voor Eenjarige zomerbloeiers

Agenda

Glastuinbouw Nederland - © 2021