Een gezonde en gelukkige samenleving

Een gezonde en gelukkige samenleving

Gezondheid & Geluk

Gezondheid op 1

Het bewustzijn van de positieve effecten van een gezonde leefstijl neemt zichtbaar toe. Mensen willen gezonder leven, de werkomgeving wordt groener en sinds de coronapandemie is de consumptie van groenten en fruit toegenomen.

De glastuinbouwsector draagt met haar gezonde producten bij aan de gezondheid en het welzijn van de samenleving. Onderzoek toont dit al geruime tijd aan. Ook de innovaties die in de sector plaatsvinden, vanuit onze innovatieprogramma's en SIGN, dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken en maken de samenleving duurzamer.

Ambitie: een gezonde en gelukkige samenleving

Glastuinbouw Nederland gaat burgers, politiek en ondernemers binnen enkele jaren bewuster maken van de bijdrage die de glastuinbouwsector levert aan een gezonde en gelukkige samenleving. Als netwerkorganisatie pakken wij de regie om tal van bestaande initiatieven aan elkaar te verbinden en actie te nemen. Zo dragen we bij aan een verantwoorde, financieel gezonde, trotse en toekomstbestendige sector.

Samen met partners wordt vanuit dit thema gewerkt aan een stevigere positie van de Nederlandse glastuinbouw, waarmee kansen worden benut om positief ingebed te worden in de (arbeids)markt, beleidsagenda’s en instrumentarium. Via Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) werkt Glastuinbouw Nederland aan duurzame interventies voor meer gezondheid en geluk in de samenleving. 

Nieuws

Contact

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Natasja van der Lely

Kwartiermaker Gezondheid & Geluk

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Glastuinbouw Nederland

A. Dewi Hartkamp @DewiNL okt 20
#Climatemiles naar #Glasgow Dag 15 #Maarn - Utrecht Mijn wandelmaatjes Rineke Hakkens en Jaklien Vlasblom lopen me... https://t.co/USIjxhLRIA
A. Dewi Hartkamp @DewiNL okt 08
Complexe boodschap #Gezondheidswinst planten binnen Als sector hebben we nog een uitdaging ...niet alleen richting... https://t.co/8qYonqzIlV
A. Dewi Hartkamp @DewiNL okt 06
#AFT21 Balans en cross sectorale verbindingen mooie openingswoord @Dirk Duijzer over de waarde van export, ondernem... https://t.co/nEHc0dpa1V
Glastuinbouw Nederland - © 2021