Feiten en cijfers

Glastuinbouw

Het telen van groenten, bloemen en planten in kassen gebeurt al 100 jaar! Eerst waren dat lage, platte kasjes waarin vooral sla werd geteeld. Later gingen de kassen ‘de lucht in’ en werd het een teeltruimte en werkplek die bescherming biedt tegen weersomstandigheden.

Nu is de glastuinbouw in Nederland op grote schaal gemoderniseerd. Vernieuwingen en innovaties maken het mogelijk om de plant optimaal te verwennen. Bovendien kunnen telers door de beschermde omgeving van de kas zeer goed rekening houden met het milieu. Vergroenen en verduurzamen zijn de kernwoorden van een Verantwoorde Glastuinbouw.

Maatschappelijk verantwoord

Iedereen profiteert van innovaties die ondernemers in de glastuinbouw ontwikkelen. Zo werken we aan alternatieve energiebronnen, waarvan de omgeving ook gebruik maakt. Gezinnen in verschillende gemeenten verwarmen hun huis met warmte uit kassen of aardwarmte. We vangen regenwater op in buffers om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Zo zorgen we voor droge voeten in woonwijken.

Ook maken we planten weerbaarder en sluiten we de waterkringloop om vervuiling van sloten te voorkomen. Bovendien levert de glastuinbouw banen, economische groei en technologische impuls op.

Waterefficiëntie

Om te groeien heeft een plant water nodig. Om te veel gegeven water te kunnen opvangen en planten stevige wortels te geven, groeien de planten niet in de aarde, maar op matten van steenwol. Het water, met de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, wordt opgevangen en zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Nederlandse telers gaan dus efficiënt om met water.

Energie & klimaat

Om kassen te kunnen verwarmen en gewassen te belichten is energie nodig. De Warmte Kracht Koppeling (WKK) wordt hier voor gebruikt. Dit is een mini-energiecentrale die draait op gas en zorgt voor warmte en elektriciteit. De CO2 die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om de gewassen te laten groeien.

Steeds meer bedrijven stappen over op een duurzame oplossing en krijgen hun warmte via aardwarmte, biomassa of als restwarmte van fabrieken. Zo werkt de glastuinbouw volop aan een klimaat neutrale toekomst.

Werkgelegenheid

Op de bedrijven in de glastuinbouw wordt steeds meer geautomatiseerd en gerobotiseerd. Werken in de glastuinbouw is afwisselender dan je denkt. Ben je goed in biologie, in natuurkunde of scheikunde, ben je erg technisch of heb je gevoel voor marketing, dan is werken in de glastuinbouw wellicht wat voor jou. Bedrijven worden steeds groter en professioneler, daardoor groeit de vraag naar goed personeel en zijn er volop mogelijkheden voor een uitdagende baan.

Gezonde planten

Net als mensen kunnen planten ziek worden of ‘aangevallen’ worden door plagen. Nederland is de kraamkamer van de biologische gewasbescherming. Telers bestrijden beestjes met andere beestjes. We gebruiken elkaar ruim 15 miljard insecten die schadelijke dieren en schimmels uitschakelen. Dat maakt de groenten, bloemen en planten) uit Nederlandse kassen tot de schoonste ter wereld behoren.

Glastuinbouw Nederland - © 2021