Verantwoorde Glastuinbouw

Gaan met die circulaire kas

Contact

Quincy von Bannisseht

Specialist Duurzaamheid en Communicatie

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Ambities

2025: Glastuinbouw als aantrekkelijke werkgever
Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige sector. In 2025 staat de glastuinbouw bekend als goede en aantrekkelijke werkgever die samen met werknemers een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de groene omgeving en de duurzame voedselketen. Lees het visiedocument Arbeid.

2030: Ondernemen in duurzame harmonie met de omgeving
Groenten, fruit, bloemen en planten worden in 2030 volledig in harmonie met onze natuurlijke omgeving geteeld. Dit realiseren we door hergebruik water, zuivering reststromen, klimaatbestendige gietwatervoorziening, minimale lichtuitstoot en stimuleren biodiversiteit. Lees het visiedocument Water & Omgeving. 

2030: Biologisch ecosysteem in de circulaire kas (Kas als Ecosysteem)
In de Nederlandse kassen worden groente, fruit, bloemen en planten in 2030 geteeld binnen een robuust en weerbaar ecosysteem nagenoeg zonder residu op de producten. Lees het visiedocument Plantgezondheid.

2040: Klimaatneutrale kas
De energievoorziening in de glastuinbouw wordt op zo’n manier getransformeerd dat in 2040 vanuit kassen geen toename meer plaatsvindt van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Lees het visiedocument Energie.

2050: Verantwoorde Glastuinbouw is volledig circulair (SIGN)
De teelt van groenten, fruit, bloemen en planten in de kas en de bedrijfsvoering worden steeds meer circulair: een systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen hun waarde niet verliezen, hernieuwbare energie en grondstoffen worden ingezet en we zo min mogelijk afhankelijk zijn van internationale leveringen. Lees het visiedocument SIGN

Toekomstrichting

Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats. In het jaarplan staat hoe aan de ambities wordt gewerkt. 

Twee uitgangspunten

De Verantwoorde Glastuinbouw staat voor:

  1. Ondernemers in de glastuinbouw werken verantwoord en nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen.
  2. Glastuinbouwondernemers verantwoorden zich naar de maatschappij en naar elkaar.

Circulaire Kas

De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. 

Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Contact

Quincy von Bannisseht

Specialist Duurzaamheid en Communicatie

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024