Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020: nadruk op corona, maar er was meer

In het videojaaroverzicht van 2020 spreekt Jakoline van Straalen, specialist Communicatie, met enkele ‘hoofdrolspelers’ uit het crisisteam van Glastuinbouw Nederland over de impact van het coronavirus. Zij bespreken onder andere het crisismanagement, de totstandkoming van het noodfonds en het coronaprotocol voor teeltbedrijven. Maar er was meer dan corona dit jaar, zoals de innovaties van SIGN, het masterplan internationale werknemers, de ODE en een reportage in het Jeugdjournaal.

Een deel van deze video werd in de zomer al gepresenteerd als halfjaaroverzicht van Glastuinbouw Nederland.

Algemeen

Het zal geen verbazing wekken dat de coronacrisis alles heeft overschaduwd in 2020. De impact van de pandemie was, met name in de periode maart tot en met mei, extreem groot. Vooral sierteeltbedrijven hebben dat aan den lijve ondervonden, maar ook glasgroenteteeltbedrijven die de out-of-home markt beleveren. In zeer korte tijd werden vanuit de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw taskforces opgezet op het gebied van Arbeid, Financiën, Logistiek en Toekomstscenario’s. Intensief contact met de leden, voor kennisuitwisseling en informatieoverdracht, vormde de basis van het lobbywerk in Den Haag en Brussel.

Bekijk de algemene resultaten

Water & Omgeving

Stikstof domineerde dit jaar de kolommen van zowel de agrarische vakbladen, als de landelijke media. Ook voor de glastuinbouw heeft dit impact. Dat vlak voor de kerstdagen de stikstofwet door de Tweede Kamer ging, biedt perspectief. Dat geldt ook voor de collectieve waterzuivering in Westland en Bommelerwaard. Beschikbaarheid van goed gietwater en zorg voor het oppervlaktewater blijft ook de komende jaren op de agenda van zowel Glastuinbouw Nederland, de waterschappen en de telers.

Bekijk de resultaten Water & Omgeving

Gewas

De coronacrisis had een enorme impact op het gewasnetwerk. Van de ene op de andere dag viel de omzet van een groot aantal telers vrijwel geheel weg. Dat had een enorme impact op de bedrijven en benadrukte het belang van snelle, betrouwbare informatie-uitwisseling én een vertrouwde contactpersoon binnen Glastuinbouw Nederland. Maar het bracht ook een enorme vastberadenheid te weeg. Publieksacties zorgden voor veel sympathie bij het publiek. Die extra energie hadden teeltbedrijven hard nodig om de impact van het virus te kunnen dragen.

Bekijk de resultaten van het gewasnetwerk

Energie

Het energiejaar 2020 begon en eindigde met het veelbesproken ODE-dossier. Onderbroken door de coronacrisis, want uitstel van energiebelastingen was onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet. Op de valreep werd een compensatieregeling uit het vuur gesleept bij het ministerie van LNV. Het streven naar een plausibele oplossing is ook de insteek voor de CO2-voorziening voor de glastuinbouw. Ondanks een brandbrief, gevolgd door een dringende oproep, is die toezegging van de regering er nog niet.

Bekijk de resultaten Energie

Arbeid

In dit turbulente coronajaar werd in de media veel aandacht besteed aan de situatie van arbeidsmigranten in relatie tot de verspreiding van het virus. De sector zelf legde de nadruk op het welzijn van zowel de werkgevers als de werknemers in de sector én op het overgrote merendeel van de bedrijven die hun zaken op gebied van arbeid en personeel prima op orde hebben. Het initiatief van het masterplan Internationale Werknemers en de uitvoering van de Human Capital Agenda onderschrijven dat.

Bekijk de resultaten Arbeid

Regio

Wat gold voor de netwerkcoördinatoren, was zeker ook van toepassing op de regiocoördinatoren: een belangrijk aanspreekpunt en luisterend oor voor leden in de impactvolle en vaak ook ontroerende piekweken van de coronacrisis. Maar tussen de eerste en tweede golf in vroegen grote thema’s in alle regio’s om aandacht en actie. De energietransitie, de nieuwe omgevingswet, stikstof, waterzuivering, gietwater en uiteraard arbeid. De regio’s werkten actief mee aan de verkenning implementatie Masterplan internationale werknemers.

Bekijk de resultaten van de regio's

Plantgezondheid

Kennis vergaren en kennis delen, dat kenmerkt 2020. Binnen het innovatieprogramma Kennis in je Kas (KIJK) loopt het onderzoeksprogramma ‘HND in Plantgezondheid’ voortvarend. Daarnaast is met succes een aanvraag ingediend bij de Topsector T&U voor het project ‘Kennistransfer Plantgezondheid’, bedoeld om ontwikkelde kennis door te laten stromen vanuit onderzoek richting praktijk. De CEMP’s hebben weer hard gewerkt aan nieuwe toelatingen, uitbreidingen en vrijstellingen. Je zou bijna vergeten dat in het jaar van het coronavirus, de tomatentelers nog steeds strijden tegen ‘hun’ virus: ToBRFV.

Bekijk de resultaten Plantgezondheid

SIGN

Circulair was, is en blijft ook komende jaren een kerntaak voor Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN). Die focus leverde dit jaar al zeer opvallende en baanbrekende initiatieven en projecten op. Variërend van de ontwikkeling van een handgel in de piek van de coronapandemie op basis van celosia-extract, tot de ontwikkeling van vliegtuigonderdelen op basis van tuinbouwreststromen. Bijzonder is ook de toepassing van reststromen van chrysant voor de realisatie van een scheidingswand op het teeltbedrijf.

Bekijk de resultaten van SIGN

Communicatie

Crisiscommunicatie domineerde vooral het tweede kwartaal van 2020. Alle beschikbare middelen werden uit de kast gehaald om leden zo goed en snel mogelijk te informeren over uiteenlopende gevolgen van de coronacrisis. Waar mogelijk werd nauw samengewerkt binnen LTO en Greenports Nederland, maar veel waardering was er voor specifieke communicatie vanuit Glastuinbouw Nederland, waaronder SjaakTopics, AudioTopics en webinars over de steunmaatregelen. Nieuw dit jaar: podcast KasGesprek.

Bekijk de resultaten van Communicatie

Glastuinbouw Nederland - © 2021