Communicatie

Crisiscommunicatie

Hoewel het coronavirus stap voor stap naderde, kwamen de ingrijpende besluiten en maatregelen in maart toch nog tamelijk onverwacht. Binnen enkele dagen ging Europa op slot en viel de nationale en internationale afzet van sierteeltproducten en glasgroenten met bestemming horeca en foodservice compleet weg. Een scenario dat zijn weerga niet kent en dat intensieve crisiscommunicatie tot bittere noodzaak maakte. Nieuwe communicatieplatforms ontstonden rap: intern crisisoverleg binnen Glastuinbouw Nederland, overleg met communicatiespecialisten van LTO Nederland en de regionale LTO’s, afstemming met organisaties binnen Greenports Nederland. Snelheid was het kernwoord, diversiteit het resultaat. Zorg voor de gezondheid van medewerkers, zorg voor financiële noodhulp, zorg voor onbelemmerd transport van producten en personen. Na elk specifiek crisisberaad van een taskforce moest de informatie via de bestaande en nieuwe kanalen worden gedeeld met de achterban. Over de steunmaatregelen werden meerdere webinars georganiseerd, met medewerking van Rabobank en Royal FloraHolland. Na de lockdown van 14 december herhaalden diverse werkzaamheden zich, vooralsnog in mindere mate gelukkig.

Online bijeenkomsten

Vrijwel direct na het uitbreken van de coronacrisis ging een streep door de diverse bijeenkomsten en activiteiten die Glastuinbouw Nederland organiseert en coördineert voor telers. Geen cursussen voor Het Nieuwe Telen, gewasbijeenkomsten, BCO’s van onderzoeksprojecten en ook geen grootschalige events voor Water, Energie en Plantgezondheid. De oplossing voor vergaderingen en kleinschalige bijeenkomsten lag in programma’s als ZOOM en Teams. Als alternatief voor de grote informatieve themabijeenkomsten werd gekozen voor een reeks webinars in het najaar. Georganiseerd in samenwerking met Wageningen University & Research en Delphy. In de maanden oktober tot en met december stond elke donderdagmiddag een specifiek onderwerp centraal op gebied van water, energie of plantgezondheid. Hoewel er niets gaat boven persoonlijk contact, leerde deze sessie wel dat webinars zich uitstekend lenen voor efficiënte kennisoverdracht. Gedurende de wekelijkse online bijeenkomsten werd een grote groep leden bereikt, aangevuld met andere belangstellenden uit de glastuinbouwsector.

Hoog bezoek

Geen mogelijkheid werd onbenut gelaten om de ernst van de coronacrisis onder de aandacht te brengen bij politiek, overheden, pers en publiek. Al in de eerste week van de crisis bracht minister Carola Schouten van LNV een bezoek aan santiniteler Harry Wubben in Nootdorp. Zijn verhaal maakte indruk, want in de dagen daarna refereerde de minister in de media meerdere malen aan zijn situatie. Mede daarom werkte zij enthousiast mee aan een actie van de sierteeltsector om bewoners en personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen te verblijden met een bos bloemen of een plant. Ook Koningin Máxima bezocht de glastuinbouw. Bij kwekerij Zuidbaak in Honselersdijk kreeg zij een rondleiding door de potplantenkwekerij. Eigenaar Walter Zuiderwijk en zijn compagnon Ronald Bruinen gaven uitleg over de gevolgen van de corona-uitbraak. Aansluitend ging de koningin in gesprek met siertelers Mark Koene, Hans van Holstein en David van Tuijl en voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland over de gevolgen en de mogelijke maatregelen voor de middellange en lange termijn.

Vlogs en AudioTopics

Voor veel leden waren de video’s van SjaakTopics een belangrijke informatiebron tijdens de coronacrisis. Daarom werd de frequentie verhoogd en bovendien aangevuld met wekelijkse AudioTopics van voorzitter Sjaak van der Tak. In bondige, heldere bewoordingen vatte hij de actualiteit snel en vakkundig samen in gesproken boodschappen van enkele minuten. SjaakTopics en de AudioTopics waren wekelijkse de meest gewaardeerde berichten in de grote informatiestroom met betrekking tot de coronacrisis. Maar ook de vloggers van de toekomst scoorden in 2020 met hun deelname aan Vlog uit de Kas. In de zomermaanden gaven wederom jonge medewerkers een kijkje in de keuken van uiteenlopende glastuinbouwbedrijven. Hidde van Kwekerij Baas kreeg de meeste views op social media en werd daardoor winnaar van de competitie. De jonge Milan Lansbergen maakte veel indruk met zijn optreden in het Jeugdjournaal, naar aanleiding van zijn deelname aan Vlog uit de Kas.

Podcast Kasgesprek

Het idee lag al enkele maanden op de plank, in afwachting van meer bewegingsruimte na de eerste golf van de coronacrisis. In augustus werd uiteindelijk de eerste aflevering uitgezonden van KasGesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. De podcast is een snel opkomend fenomeen in medialand. Landelijke media, maar ook individuele partijen maken podcasts over zeer uiteenlopende onderwerpen en zorgen met elkaar voor een snelle groei van het aanbod. Die ontwikkeling, gecombineerd met de ervaring dat tijdens de coronacrisis niet alleen SjaakTopics maar ook de audiotopics zeer goed werden gewaardeerd, was aanleiding voor de pilot. In eerste instantie stonden er vier afleveringen gepland, gekoppeld aan de thema’s arbeid, energie, plantgezondheid en water & omgeving. Wederom was corona spelbreker. Voor 2021 staat echter een maandelijkse frequentie van KasGesprek in de planning. KasGesprek is te beluisteren via Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts en Google Podcast, maar ook via deze pagina. Terugluisteren van eerdere uitzendingen is uiteraard nog mogelijk.

Glastuinbouw Nederland - © 2022