Kennis in je Kas (KijK)

Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en afnemerseisen hebben voortdurend impact op uw bedrijfsvoering. Dat vraagt om nieuwe kennis die voortkomt uit gericht, gewasoverstijgend onderzoek om onze concurrentiepositie mondiaal te behouden. Dat onderzoek vindt plaats via de drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Dat onderzoek moet wel worden gefinancierd; door álle glastuinbouwbedrijven in Nederland. Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor die drie innovatieprogramma’s. Kennis in je Kas wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland.

Kennis in je Kas heeft een eigen website, bekijk deze hier.

Nieuws

Contact

Piet Broekharst

Kennis in je Kas

Jorrit Koeman

Kwartiermaker Kennis in je Kas

Glastuinbouw Nederland - © 2023