Kennis in je Kas (KijK)

In het kort

Kennis in je Kas: voor de toekomstige financiering vanuit de sector voor het gewasoverstijgend onderzoek plantgezondheid, water en energie. Start in 2019, geldt voor alle glastuinbouwbedrijven, €350 per hectare.

Kennis & Innovatie

Veel technieken en teeltkennis die u toepast op uw bedrijf zijn het resultaat van onderzoek. Denk aan ontwikkelingen in uw gewasbescherming, recirculatie en energiebesparende technieken (Het Nieuwe Telen).

Deze ontwikkelingen komen vaak voort uit de innovatieprogramma's Kas als EnergiebronGlastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Deze innovatieprogramma's zijn ten eerste gericht op rendement voor uw bedrijf. Daarnaast dragen de programma's bij aan een Verantwoorde Glastuinbouw.

Wat is er besloten?

De ondernemersgroep Kennis in je Kas heeft in mei/juni 2018 gewerkt aan het formuleren van het zwaarwegend advies over de inhoud, de financiering en de aansturing van de innovatieprogramma’s. Dit zwaarwegend advies is overgenomen door de Brancheorganisaties Sierteelt en Groente & Fruit en hun leden, de besturen van de afzetorganisaties en Glastuinbouw Nederland. Op basis hiervan is de Verbindend Verklaring aangevraagd.

Toelichting besluit

  • De afbakening voor de innovatieprogramma’s en de heffing betreft de gespecialiseerde glastuinbouw (8667 ha), inclusief aardbeien onder glas, maar exclusief fruit en bomen onder glas, deels broeierij en buitenbloemen.
  • De voorgestelde inhoudelijke hoofdlijnen van de drie programma’s zijn ondersteund.
  • De inning vindt plaats via een Verbindend Verklaring (VV) via de Brancheorganisaties Groenten & Fruit en Sierteelt. Dit om te zorgen dat iedereen meebetaalt (geen free riders is de wens van de groep).
  • De hoogte voor het te heffen bedrag is € 350 per hectare. De heffing geldt voor bedrijven boven een half hectare.
  • De toekomstige aansturing van de drie programma’s is als volgt:
    - Alle besturen (de nieuw te formeren Programmaraad en de drie ondernemersgroepen Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid) worden samengesteld uit betrokken, actieve ondernemers, met een rooster van benoemen/aftreden dat balans tussen continuïteit en vernieuwing geeft.
    - De Programmaraad beslist bij gewogen meerderheid naar areaal. Ondernemersgroepen besluiten bij gewone meerderheid.
  • Deze werkwijze geldt voor de periode 2019-2022, met een evaluatie in 2021.

Hoe verder?

De Verbindend Verklaring is aangevraagd bij het ministerie van LNV. We verwachten het besluit voor de zomer van 2019. Parallel hieraan worden door Glastuinbouw Nederland voorbereidingen getroffen voor het inrichten van de uitvoeringsorganisatie en de werkwijze. Tevens is de Programmaraad ingesteld die gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek en het financieel beheer. Ook besluit de Programmaraad over de te honoreren projecten op advies van de ondernemersgroepen.

Nieuws

Programmaraad

Peter van Bree

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Pleun van Duijn

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

André Kaashoek

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Arnoud van der Knaap

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Marco Koolhaas

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Jan Mantel

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Pieter Stolk

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Kees van Veen

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Boudewijn van der Wal

Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Specialisten

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron & Kennis in je Kas

Coördinatie Kas als Energiebron | PPS Energie TKI Tuinbouw | EnergiekEvent | Kennis in je Kas

Jorrit Koeman

Themaspecialist Plantgezondheid | Kwartiermaker Kennis in je Kas

Glastuinbouw Nederland

Sjaak van der Tak @SjaakVanDerTak aug 19
Dank @Dingsaardbeien en @VillaFlora_ voor ontvangst 2de Kamerlid @groenlinks @LauraBromet en @AnnekeRooth en wetho... https://t.co/VLwGkEYd1q
Sjaak van der Tak @SjaakVanDerTak aug 19
Dank @Dingsaardbeien en @VillaFlora_ voor ontvangst 2de Kamerlid @groenlinks @LauraBromet en @AnnekeRooth en wetho... https://t.co/VLwGkEYd1q
Sjaak van der Tak @SjaakVanDerTak aug 19
Dank @Dingsaardbeien Top ondernemerschap, uitleg aardbeien, gezonde voeding, veel biologie in de kas, nodig medicij... https://t.co/rqusdsxis3
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies