Uw innovatiebijdrage

Welke bedrijven krijgen een nota?

De nota wordt uitsluitend verzonden aan alle glastuinbouwondernemingen die producten telen met de volgende SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 - versie 2018; CBS) onder een permanente opstand van glas of van kunststof zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit artikel 3.55 (Staatsblad 2012, nummer 441, 1 oktober 2012):

  • 01192 Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas, met uitzondering van boomkwekerijgewassen en vaste planten en de broeierij van bol- en knolgewassen. De teelt voor snijbloemen van Amaryllis, Fresia, lelie en Nerine behoren in dit verband niet onder broeierij en dus wél onder KijK;
  • 01303 Teelt van perkplanten onder glas;
  • 01304 Teelt van potplanten onder glas.
  • 01132 Teelt van groenten onder glas
  • 01252 Teelt van aardbeien onder glas

Alle telers die vallen onder deze SBI-codes krijgen een notabedrag per hectare glasareaal, waarbij de nota wordt verstuurd vanaf 5.000 m2 glasopstand. Basis voor de nota is de glasareaalomvang in 2018. Als u ons heeft gemachtigd gebruik te maken van de gegevens die u in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt, zijn de areaalgegevens op de nota hierop gebaseerd. In andere gevallen is de nota gebaseerd op de gegevens die bekend zijn bij Glastuinbouw Nederland.

Wanneer ontvang ik de nota?

In de periode oktober-december 2019 worden de facturen voor de verplichte telersbijdrage van € 350 per hectare per jaar aan Kennis in je Kas verstuurd. Vanwege de beschikbaarheid van de juiste adressen vindt deze facturatie getrapt plaats. De ene ondernemer kan dus eerder een factuur in de bus krijgen dan zijn buurman. De bedragen verschillen uiteraard per bedrijfsgrootte.

Ik wil bezwaar maken

Heeft u een klacht of een inhoudelijk bezwaar met betrekking tot de nota Kennis in je Kas, dan kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen naar kijk@spam-protectavzadministraties.nl. Er is een aantal stappen in het bezwaarproces. We streven er naar elke fase binnen 6 weken af te ronden. Uw bezwaar wordt in eerste instantie behandeld door het uitvoerend secretariaat van de stichting KijK (het administratiekantoor en/of medewerkers van Glastuinbouw Nederland). Indien u het met dat besluit niet eens bent, kunt u beroep aantekenen. Dit wordt ter beoordeling voorgelegd aan de commissie bezwaar en beroep. U wordt in de gelegenheid gesteld uw beroep nader toe te lichten (schriftelijk of mondeling).

Vragen over de nota?

Mocht u vragen hebben over de nota, neemt u dan contact op met administratiekantoor AVZ uit Wateringen:

Telefoonnummer: 06 - 214 809 72
Email: kijk@spam-protectavzadministraties.nl

Bekijk hier de toelichting bij de nota. 

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies