Onderzoek en financiering

Onderzoek en financiering

Kennis in je Kas (KijK)

Kennis & Innovatie

Veel technieken en teeltkennis die u toepast op uw bedrijf zijn het resultaat van onderzoek. Denk aan ontwikkelingen in uw gewasbescherming, recirculatie en energiebesparende technieken (Het Nieuwe Telen).

Deze ontwikkelingen komen vaak voort uit de innovatieprogramma's Kas als EnergiebronGlastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Deze innovatieprogramma's zijn ten eerste gericht op rendement voor uw bedrijf. Daarnaast dragen de programma's bij aan een Verantwoorde Glastuinbouw.

Het zwaarwegend advies

De ondernemersgroep Kennis in je Kas heeft in mei/juni 2018 gewerkt aan het formuleren van het zwaarwegend advies over de inhoud, de financiering en de aansturing van de innovatieprogramma’s.

Wat is het advies?

  • De afbakening voor de innovatieprogramma’s en de heffing betreft de gespecialiseerde glastuinbouw (8667 ha), inclusief aardbeien onder glas, maar exclusief fruit en bomen onder glas, deels broeierij en buitenbloemen.
  • De voorgestelde inhoudelijke hoofdlijnen van de drie programma’s zijn ondersteund.
  • De inning vindt plaats via een Verbindend Verklaring (VV) via de Brancheorganisaties Groenten & Fruit en Sierteelt. Dit om te zorgen dat iedereen meebetaalt (geen free riders is de wens van de groep).
  • De hoogte voor het te heffen bedrag is € 350 per hectare. De heffing geldt voor bedrijven boven een half hectare.
  • De toekomstige aansturing van de drie programma’s is als volgt:
    - Alle besturen (de nieuw te formeren Programmaraad en de drie ondernemersgroepen Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid) worden samengesteld uit betrokken, actieve ondernemers, met een rooster van benoemen/aftreden dat balans tussen continuïteit en vernieuwing geeft.
    - De Programmaraad beslist bij gewogen meerderheid naar areaal. Ondernemersgroepen besluiten bij gewone meerderheid.
  • Deze werkwijze geldt voor de periode 2019-2022, met een evaluatie in 2021.

Hoe verder?

Het zwaarwegend advies ligt momenteel bij de Brancheorganisaties Sierteelt en Groente & Fruit en hun leden, de besturen van de afzetorganisaties. Parallel hieraan werkt LTO Glaskracht met diverse partijen aan het opstellen van de Verbindend Verklaring-aanvraag en worden voorbereidingen getroffen voor het inrichten van de uitvoeringsorganisatie en hoe zij gaan werken.

Nieuws

Stand van zaken november 2018

Stand van zaken juli 2018

Stand van zaken juni 2018

Glastuinbouw Nederland

Astrid van der Helm @astridvdhelm jan 17
Jansen Hibiscus en ⁦@BeekenkampNL⁩ winnaars #Poinsettia Awards. Felicitaties voor de winnaars en genomineerden! https://t.co/P6QVrz2Mve
Glastuinbouw Nederland @GlastuinbouwNL jan 17
De nieuwe #SIGNaal is uit van Stichting Innovatie Glastuinbouw #SIGN! Lees over zuiverende plantsystemen voor op ka... https://t.co/JN4kuueSdf
Peter Oei @ptroei jan 17
Dit is de omslag die we moeten gaan maken. 40 jaar geleden werd in mijn brugklas nog gerookt, is nu niet meer denkb... https://t.co/PvFzVqv6UR
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies