Manifesten Glastuinbouw Nederland 2021

Thema-manifesten Glastuinbouw Nederland voor Rijksoverheid

In verkiezingsjaar 2021 heeft Glastuinbouw Nederland manifesten opgesteld voor de thema's: Energie, Plantgezondheid, Arbeid en Water & Omgeving. Hierin worden per thema de belangrijkste randvoorwaarden aangegeven, die nodig zijn om de ambities van de sector richting een circulaire glastuinbouw te bereiken. Deze manifesten zijn met een groot aantal politieke partijen gedeeld. 

Hiernaast het complete document. De lossen manifesten zijn ook terug te vinden op de themapagina's op de website.

Glastuinbouw werkt samen aan gezondheid en geluk

In aanloop naar de verkiezingen in 2021 stelde Glastuinbouw Nederland het Verkiezingsmanifest Glastuinbouw op met daarin belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Dit manifest is met een groot aantal politieke partijen gedeeld. 

In het manifest wordt de unieke positie van de sector benadrukt en de bijdrage die de ondernemers in de glastuinbouw kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen. We reiken oplossingsrichtingen aan, maar vragen daarvoor ook de nodige inzet vanuit Den Haag.

Glastuinbouw Nederland - © 2022