Masterclass Leiderschap en Strategie

Glastuinbouwondernemers komen voor steeds grotere en vaak nog onbekende uitdagingen te staan. Glastuinbouw Nederland en Rabobank faciliteren deze ondernemers in het vormgeven van hun toekomst als ondernemer en bedrijf. Komende maanden (uiterlijk februari 2022) start, in samenwerking met Florpartners, de masterclass Leiderschap en Strategie.

Programma van zes maanden

Hoe bereid je je als ondernemer voor op o.a. marktpositionering, bedrijfsstrategie en maatschappelijk draagvlak? In zes maandelijkse bijeenkomsten wordt in groepen van tien ondernemers gezocht naar: waar sta ik nu, wat is mijn (gewenste) koers en wat is er nodig om die koers te realiseren?

Doelen

Reflecteren én keuzes maken

Na het doorlopen van de masterclass heb je:

  • Een visuele plaat van jouw reis als ondernemer en als mens
  • Scherp wat je kracht is, zowel als bedrijf als persoon.
    • Inzicht in jouw karakterprofiel, communicatieprofiel en competenties.
    • Inzicht in de huidige status van jouw bedrijf.
  • Zicht op de voor jou en jouw bedrijf essentiële ontwikkelingen én helder hoe je hierop inspeelt.
  • Scherp wat je next steps zijn in je ondernemersreis
    • Een toekomst plaatje van jouw bedrijf met gekozen strategie

Expertise delen
Door het samenbrengen van ondernemers met dezelfde vraagstukken kunnen eigen ervaringen en externe expertise worden gedeeld om zo zelf aan het denken te worden gezet.

Continuïteit
Ondernemers worden op weg geholpen om de continuïteit van het bedrijf te versterken en verder te borgen.

Doorontwikkelen
Voor glastuinbouwondernemers, ongeacht leeftijd, die bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van hun bedrijf.

Waarom dit programma?

De ontwikkeling van bedrijven hangt af van de ondernemers. Zo ontstaat een gezonde balans tussen bedrijf en ondernemer, tussen inhoudelijke vraagstukken en persoonlijke uitdagingen. Dat betekent dat de docenten tijdens de masterclass zowel ingaan op de bedrijfskoers, als de persoonlijke koers. Uitdaging is vervolgens om deze te vervlechten. Vanuit het besef dat er zonder verleden geen toekomst bestaat, wordt ook nog achterom gekeken: waar kom je als ondernemer vandaan en hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de huidige situatie?

Wanneer?

De masterclass start begin 2022 en heeft een looptijd van zes maanden. Van de deelnemers wordt actieve betrokkenheid verwacht tijdens zowel de vier groepsbijeenkomsten als de twee 1-op-1 sessies. Daarnaast is een goede voorbereidingstijd in de aanloop naar de bijeenkomsten essentieel om het gewenste resultaat te kunnen realiseren.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €3.500. Dit is inclusief alle materialen, het eten gedurende de groepsbijeenkomsten, het persoonlijkheidsprofiel, vier bijeenkomsten met de groep en twee 1-op-1 bijeenkomsten met iScreen en Florpartners.

Glastuinbouw Nederland - © 2023