2025: Glastuinbouw als aantrekkelijke werkgever

Werknemers, zowel vaste als flexibele, zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige sector. De glastuinbouwsector heeft de ambitie om binnen enkele jaren bekend te staan als een goede en aantrekkelijke werkgever die samen met werknemers een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de groene omgeving en duurzame voedselketen.

Door invulling te geven aan goed, mensgericht werkgeverschap en door de sector beter te profileren, zorgen we dat meer mensen kiezen voor onze sector. In het visiedocument Arbeid leest u meer over deze ambitie. Om deze ambitie te realiseren zijn concrete speerpunten en activiteiten vastgesteld in het jaarplan.

Verantwoorde Glastuinbouw
Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. 

Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2023