A1-verloning: bezint eer ge begint

Internationale uitzendkrachten zijn een kwetsbare groep en bij een A1-verloning wordt gewerkt onder complexe regels. Daarbij kan het makkelijk mis gaan. De glastuinbouwsector moet alles in het werk stellen om ook bij deze groep medewerkers te kunnen spreken van eerlijk werk voor een eerlijke beloning. Ondernemers kunnen zich echter ook afvragen of je wel onder deze constructie wilt werken.

Internationaal werken
Om werken door heel Europa mogelijk te maken, zijn er internationaal afspraken gemaakt. Afspraken voor die situaties waarin de werkgever in een ander land is gevestigd dan waar de werknemer woont. Het werk kan in weer een ander land worden uitgevoerd.
Het betreft ook afspraken over de sociale zekerheid, de geldende cao en praktische zaken als arbeids- en rusttijden en arbeidsomstandigheden.

Praktische regels bij het werk
Om met deze laatste twee te beginnen. De inlener stelt de werktijden vast en kan toezien op het naleven van de arbeids- en rusttijden en ook op de arbeidsomstandigheden. Het verstrekken van veiligheidsmiddelen en het geven van instructie heb je zelf in de hand.

Sociale zekerheid
In Europa wordt de werkgever verplicht zich te melden in het land waar de premies voor de sociale zekerheid moeten worden betaald. De werkgever vraagt daar een A1-verklaring voor aan (ook wel een ‘certificate of coverage’ genoemd). Eis als inlener inzage in de A1-verklaring en zorg dat de medewerkers deze ook kennen. Zij weten door de A1-verklaring waar zij verzekerd zijn voor bijvoorbeeld werkloos worden.

Cao en arbeidsovereenkomst
Bij een A1-verloning is er een niet-Nederlandse arbeidsovereenkomst, waarbij tijdelijk in de periode dat er in Nederland wordt gewerkt een aantal afspraken extra gelden, bijvoorbeeld betalen volgens de cao Glastuinbouw. Check of de cao-afspraken worden nagekomen. Vraag medewerkers hiernaar, bij voorkeur via het zien van een loonstrook.
De arbeidsovereenkomst (in een andere taal) kan naar de Nederlandse maatstaven bepalingen bevatten die in ons land als niet passend of niet wenselijk worden beoordeeld. Het is verstandig om vooraf ook de arbeidsovereenkomst zelf te toetsen. Om privacy redenen kan een ondernemer alleen naar een voorbeeld of geanonimiseerde arbeidsovereenkomst vragen.

Kortom
Het betreft ingewikkelde regels, waarbij het ook moeilijk is om ze te controleren en toezicht te houden. Privacy regels en taalbarrière maken dit nog lastiger. ‘Bezint eer ge begint.’ Ondernemers moeten zich vooral vooraf afvragen of ze zich in dit ‘mijnenveld’ willen begeven.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2022