Aandacht voor water groeit, maar regie ontbreekt

Op dinsdag 2 maart vindt het verkiezingsdebat van VemW plaats over water, energie en klimaat. Een dag eerder al was op BNR Nieuwsradio een debat te horen waarin kandidaat-Kamerleden met elkaar spraken over de aanpak die nodig is om in Nederland over voldoende schoon water te blijven beschikken. In de aanloop naar de verkiezingen neemt de aandacht voor water toe.

Een kleine maand eerder al, op dinsdag 9 februari, vond het Waterdebat plaats dat door de Unie van Waterschappen en Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland) was georganiseerd. De uitkomsten van het Waterdebat hebben de urgentie van een transitie van het watersysteem onderstreept, zodat droogte wordt aangepakt en wateroverlast maar ook verspilling worden voorkomen. Het Waterdebat is terug te kijken via deze link.

Transitie
De Unie van Waterschappen en Vewin hebben de samenwerkingsagenda ‘Water verbindt’ (zie download ) opgesteld en roepen op tot transitie waaraan ze willen meewerken, maar dat schetst gelijk de belangrijkste uitdaging. De rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschap zijn allemaal overheden die op een of andere manier iets te zeggen hebben over water. Daarnaast is er een grote groep belanghebbenden, zoals de drinkwaterbedrijven, landbouw en industrie. Veel stakeholders, maar de cruciale vraag is: wie neemt de regie.
Voor de glastuinbouw is goed gietwater een essentiële productiefactor en noodzakelijk om te recirculeren en daarmee de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Teeltbedrijven kunnen het zelf regelen door regenwater te gebruiken en aanvullend bijvoorbeeld grondwater te ontzouten. Er zijn alternatieven mogelijk, maar die zijn doorgaans grootschalig en dan moeten alle partijen samenwerken en geld over hebben voor de maatschappelijke voordelen, zoals dat ook bij de energietransitie het geval is.

Kinderschoenen
Daar zijn weliswaar hier en daar al goede voorbeelden van, maar de watertransitie staat nog in de kinderschoenen. De regisseur heeft een mooie uitdaging om het schip goed van de kant te krijgen en op koers te houden. Wie pakt die handschoen op? Plannen en notities zijn er volop; nu nog de concrete uitvoering in (regionale) projecten.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2022