Aanmeldtermijn onderzoek misstanden arbeidsmigranten Westland verlengd

In een eerder bericht heeft de gemeente Westland de medewerking gevraagd van onder andere ondernemers voor deelname aan haar onderzoek naar de mogelijke uitbuiting van arbeidsmigranten. De termijn voor deelname aan dit onderzoek is verlengd tot eind van deze maand.

De gemeente Westland gaat sterker inzetten op het tegengaan en – waar nodig – aanpakken van signalen van misstanden en arbeidsuitbuiting van migranten uit landen als Polen, Roemenië en Moldavië. Een onderzoek onder arbeidsmigranten, ondernemers en uitzenders vormt daarvoor de basis. Onderzoeksbureau Lexilu is gevraagd voor de uitvoering.
De gemeente wil via dit onderzoek een inschatting maken van de aard en omvang van arbeidsuitbuiting binnen de gemeentegrenzen, om vervolgens te komen tot een betere aanpak. Daarnaast is de gemeente benieuwd hoe arbeidsmigranten het wonen en werken in het Westland ervaren. De aanmeldingstermijn is verlengd t/m 29 augustus 2019. Ondernemers kunnen zich hier aanmelden voor deelname.

Feedback
Lexilu kan ondernemers in korte tijd inzicht bieden in de tevredenheid en betrokkenheid van het tijdelijk personeel, zowel over het werk als over zaken als huisvesting. In een gesprek van zo’n tien minuten worden de arbeidsmigranten op het bedrijf in hun eigen taal (Pools of Roemeens) geïnterviewd. Ondernemers die meedoen krijgen niet alleen feedback over hun eigen resultaten, maar krijgen tevens te zien hoe hun bedrijf en werknemers scoren ten opzichte van het gemiddelde van andere werkgevers. Daarbij is de teruggekoppelde informatie uiteraard alleen inzichtelijk voor de deelnemende werkgever en niet herleidbaar tot individuele personen of bedrijven.
Uit alle geïnteresseerde bedrijven wordt een selectie gemaakt van ongeveer twintig ondernemers. Lexilu neemt daar telefonisch contact mee op voor het vinden van een geschikt moment waarop de onderzoekers kunnen langskomen.

Meer informatie
Voor vragen en meer informatie over het onderzoek kan contact worden opgenomen met Claudia van Ruler, beleidsadviseur Veiligheid van Gemeente Westland via het algemene nummer van de gemeente Westland 140174 of per email crhvruler@gemeentewestland.nl.
Glastuinbouw Nederland is geen partij bij dit onderzoek, maar brengt het wel onder de aandacht van haar leden. Zodoende kan een bijdrage worden geleverd aan het tegengaan van mogelijke misstanden en uitbuiting van arbeidsmigranten.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2023