Aanpassing Coronaprotocol per 1 juli 2020

Premier Rutte heeft afgelopen woensdag 24 juni per 1 juli 2020 nieuwe maatregelen aangekondigd. Glastuinbouw Nederland werkt momenteel in overleg met Stigas en met de vakbonden aan een aanpassing van het protocol.

Met betrekking tot vervoer is een enorme versoepeling aangekondigd. Maandag 29 juni vindt overleg plaats over de aanpassing in het protocol. Het vernieuwde protocol wordt vóór 1 juli gedeeld.

Commissie Roemer
Glastuinbouw Nederland zet en blijft inzetten op beïnvloeding in de signalen rondom de commissie Roemer. Deze neigt naar een advies te komen tot één persoon per kamer, waarbij een nuance wordt gemaakt met het al dan niet zijn van een risicosector.
Als het gaat om de nieuwe maatregelen geldt per 1 juli: in de auto (en ander privévervoer) wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Momenteel staat de vraag uit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken of het samen reizen naar het werk valt onder privévervoer of overig vervoer. Voor overig vervoer (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) van A naar B geldt namelijk: reserveer vooraf, doe een gezondheidscheck en draagen een mondkapje.

Voorzichtigheid blijft geboden, corona is nog niet weg. Gebruik altijd je gezond verstand.

Bekijk hier het huidige coronaprotocol.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies