Aanplant biodiversiteit in glastuinbouwgebieden Oostland

Vier teeltbedrijven in tuinbouwgebied Oostland laten door natuuraannemer de Heem/Ranox 250 m2 biodiversiteit aanleggen op hun bedrijf. Doel is om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.

De teeltbedrijven, Duijvestijn Tomaten (Pijnacker), Themato (Berkel en Rodenrijs), Stolk Brothers (Bergschenhoek) en Ovata (Bleiswijk) zetten hiermee een eerste stap om bij te dragen aan een ecologische verbinding tussen de Rottemeren en de groenzoom. Dat gebeurt via het kassengebied door middel van 'stepping stones'.

Minder plaagdruk
Er is door experts goed nagedacht over de samenstelling van de beplanting. Het is immers niet de bedoeling dat de plaagdruk in de kas toeneemt door de natuur die buiten wordt aangelegd. De specialisten hebben juist plantensoorten uitgezocht die met name natuurlijke vijanden van plagen in het kassengebied aantrekken. Ook realiseren zij schuilplekken en overwinteringsplekken voor deze natuurlijke vijanden. Doel is dat door de biodiversiteit in glastuinbouwgebieden te vergroten, de plaagdruk in de kassen afneemt, of in ieder geval gelijk blijft door deze beplanting.

Insecten monitoren
Om daar met zekerheid uitspraken over te kunnen doen gaat Wageningen University & Research gedurende twee jaar insecten monitoren in deze aangelegde, functionele natuur. Het onderzoek naar biodiversiteit wordt breed gesteund door meerdere organisaties. De telers dragen zelf bij en verder is er steun van de provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Stichting Kennis in je Kas (Kijk), Greenport West-Holland, gemeente Pijnacker-Nootdorp en gemeente Westland. Het onderzoek is een onderdeel van de PPS ‘Biodiversiteit in en om de kas’ van de Topsector T&U.

Neem voor meer informatie contact op met Eveline Stilma (InnoPlant), telefoon: 06 244 094 25.

Glastuinbouw Nederland - © 2023