Aanscherping Bemisia-vrije exporteisen bloemisterijgewassen

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia voor bloemisterijgewassen aangescherpt. In 2018 was reeds een plantenpaspoort en zendingsinspectie voor planten specifiek bestemd voor beschermde EU-gebieden vereist. Deze regels gelden voor de gewassen begonia, dipladenia, hibiscus, mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn.

Finland is, per 1 september, niet langer beschermd gebied voor Bemisia. Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd.|
Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor:

  • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
  • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
  • Crossandra
  • Ajuga (vaste plant)

Het teeltmateriaal van al deze gewassen moet overigens aan dezelfde eisen voldoen. Ook in andere gewassen (o.a. lisianthus) wordt af en toe Bemisia vastgesteld. De partijen worden dan vernietigd. Indien het aantal onderscheppingen met Bemisia toeneemt dan bestaat de kans dat de EU het eisenpakket uitbreidt naar nog meer gewassen.

Zorg dat exportpartijen naar Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal vrij zijn van Bemisia om te voorkomen dat u in de toekomst te maken krijgt met aanvullende eisen.

Keuring van bedrijf of partij
Een plantenpaspoort en zendingsinspectie zijn vereisten waarop gecontroleerd wordt of de planten Bemisia-vrij zijn. Er zijn twee opties: bedrijfskeuring (of afgesloten afdeling) of partijkeuring:

  • Bedrijfskeuring houdt in dat het hele bedrijf of een afgesloten afdeling wordt gekeurd op aanwezigheid van Bemisa. Eerst drie weken achter elkaar, daarna elke drie weken. Wanneer het bedrijf of de afdeling vrij is van bemisia kan er uitgeleverd worden. In overleg met Naktuinbouw kunt u zelf het plantenpaspoort toevoegen aan de partij. Wordt er Bemisia gevonden? Dan start de keuringscyclus weer opnieuw. Er kan dan voorlopig geen plantenpaspoort worden afgegeven.
  • Partijkeuring is het keuren van een partij bestemd voor de eindgebruiker, die klaar staat voor verzending. Als er bemisia wordt gevonden in de partij dan wordt deze afgekeurd voor export naar de betreffende landen. Wordt er geen Bemisia gevonden? Dan wordt er een plantenpaspoort afgegeven. De partijkeuring kan in de hele keten plaatsvinden. Ook bijvoorbeeld in de box bij de exporteur. Aandachtspunt is dat de partij vooraf aangemeld moet worden. Keuring is in principe wel dezelfde dag. Wordt de partij vóór 08.00 uur aangemeld, dan wordt deze nog dezelfde ochtend gekeurd. Partijen aangemeld vóór 12.00 uur worden in de middag gekeurd.

Het is afhankelijk van uw bedrijfssituatie welke keuring het beste past. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw. Deze wetgeving gaat per 1 september 2019 in. Wij zijn met NVWA en Naktuinbouw in gesprek m.b.t. implementatie. 

In samenwerking met RFH / VBN organiseren wij een informatie bijeenkomst zoals dat ook afgelopen jaar is gedaan om de telers en handelaren goed te informeren.
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 juni om 15.00 uur bij RFH in Naaldwijk. Aansluitend vindt er een bijeenkomst plaats over de invoering van het plantenpaspoort.

Glastuinbouw Nederland - © 2023