Aansluitovereenkomst collectieve Tuinbouwriolering Bommelerwaard

Op 24 en 26 oktober vonden er twee tuindersbijeenkomsten over de aansluitovereenkomst Tuinbouwriolering Bommelerwaard plaats. De eerste contracten zijn inmiddels getekend.

Tijdens deze twee bijeenkomsten konden ondernemers in de Bommelerwaard zich laten informeren over de voortgang van het collectief en werd de aansluitovereenkomst toegelicht. Tevens was er de mogelijkheid om de aansluitovereenkomst direct te ondertekenen.

De collectieve Tuinbouwriolering Bommelerwaard is een invulling van de zuiveringsplicht die per 1 januari 2018 ingaat. Door de aanleg van een aparte tuinbouwriolering in de glastuinbouwclusters en een centrale zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen, voldoen tuinders, die deelnemen, aan de zuiveringsplicht. Omdat de realisatie van de tuinbouwriolering tijd kost wordt aan de deelnemende ondernemers via maatwerk uitstel van de zuiveringsplicht per 1-1-2018 verleend. Het is daarbij dan wel van belang dat de aansluitovereenkomst door de ondernemer is ondertekend.

Op de bijeenkomsten op 24 en 26 oktober is de aansluitovereenkomst verspreid aan de aanwezigen ondernemers. Alle ondernemers zijn nog in gelegenheid om de getekende aansluitovereenkomst aan te leveren. Mocht u niet in gelegenheid geweest zijn om 24 of 26 oktober deel te nemen of heeft u de aansluitovereenkomst nog niet ontvangen? Neem dan contact op met <link organisatie medewerkers-en-bestuur persoon daan-empel>Daan van Empel (LTO Glaskracht Nederland) of Gerard Selman (Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen). Zij kunnen u de aansluitovereenkomst toesturen en/of eventuele vragen beantwoorden m.b.t. de inhoud en de deelname aan de tuinbouwriolering.

 

Glastuinbouw Nederland - © 2023