Aanvraag tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw intrekken of wijzigen

U kunt uw aanvraag voor de tegemoetkoming nog intrekken of veranderen. Waarom en hoe u dat doet:

Aanvraag intrekken
Komt u met de uiteindelijke gegevens over uw omzet of brutowinst niet meer in aanmerking voor de tegemoetkoming? U heeft bijvoorbeeld toch minder dan 30% verlies van omzet of brutowinst. Dan kunt u uw aanvraag nog intrekken.

Aanvraag wijzigen
Blijkt uit de uiteindelijke gegevens dat u misschien een hogere tegemoetkoming kunt krijgen dan u heeft aangevraagd? Dan kunt u uw aanvraag nog veranderen. Dat doet u vóór u de vaststelling aanvraagt. Wilt u de gegevens over uw omzet of de brutowinst veranderen? Zorg ervoor dat u dan ook de gegevens in het blok Tegemoetkoming aanpast. Dit gaat niet automatisch.

Lijkt het erop dat u recht heeft op een lagere tegemoetkoming dan u heeft aangevraagd? Dan is eerst wijzigen niet nodig. U vult dan uw definitieve gegevens in bij de aanvraag voor de vaststelling.

Hoe intrekken of wijzigen
U gaat naar Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl en klikt op Beheren om in uw aanvraag te komen. Hier ziet u Optionele taken staan. U kunt nu kiezen voor Wijzigingsverzoek indienen of Verzoek om intrekking indienen. U geeft ook de reden op waarom u uw aanvraag wijzigt of intrekt. Nadat u het verzoek verstuurd heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging.

RVO

Glastuinbouw Nederland - © 2020