Aanvullende labtoets: voorkom resistente tripsen in onze kassen

Vertify heeft afgelopen zomer, in opdracht van Glastuinbouw Nederland en met financiering vanuit Kennis in je Kas (KijK), een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een groot aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen op het knelpuntinsect trips. De beperkte effectiviteit van trips middelen is toen vastgesteld (zie artikel in de bijlage), maar deze zorgelijke resultaten kwamen onvoldoende overeen met de praktijk. Vanuit de praktijk kwam het signaal dat er resistentie is opgetreden tegen verschillende tripsmiddelen en dat screeningsproef Trips een te rooskleurig beeld schetst. Daarom heeft er een aanvullende labtoets plaatsgevonden, gefinancierd vanuit KijK.

Doel van deze labtoets was het toetsen of middelen al dan niet een vergelijkbaar effect hebben op verschillende populaties trips afkomstig uit verschillende kweken. Bijvoorbeeld gekweekt in een lab (Vertify), of afkomstig uit de praktijk van een glastuinbouwbedrijf. De achtergrond van deze populaties is zeer verschillend, hoewel het in beide gevallen Californische trips (Frankliniella occidentalis) betreft.
Afgelopen tijd zijn van verschillende telers signalen ontvangen dat resistentie in de praktijk toeneemt, als gevolg van het afnemende middelenpakket en het niet meer volledig schoon gaan. Glastuinbouw Nederland heeft dit ‘kasresistentie’ genoemd en dat kan worden omschreven als ‘het kweken van interne resistentiestammen in een kas of bedekte omgeving’. Kasresistentie kan in belangrijke mate bijdragen aan de afnemende effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen en daarom is het mogelijke effect van kasresistentie aanvullend onderzocht.

Proefopzet
In de aanvullende labtoets is de reactie van twee verschillende populaties Californische trips (Frankliniella occidentalis) onderzocht op bespuitingen met drie verschillende tripsmiddelen. Een populatie trips uit de praktijk is vergeleken met een populatie van Vertify (Proeftuin Zwaagdijk). De toets is gedaan op bonenblad met gesynchroniseerde L1 larven, zodat de uitgangssituatie van beide populaties gelijk was. De concentratie was dezelfde als ook gebruikt in de screeningsproef Trips uitgevoerd in 2020 (projectnummer Kennis in je Kas P20001).

Resultaat
In de aanvullende labtoets is tot 82,5% afnemende effectiviteit vastgesteld bij een praktijk populatie trips, ten opzichte van de Vertify laboratorium trips. (Foto: Wageningen University & Research)

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2021