Aardwarmte Noord-Brabant en Limburg centraal tijdens werkbezoek Adri Bom-Lemstra

Bestuurders van Glastuinbouw Nederland en ZLTO brachten woensdag 23 februari een werkbezoek aan auberginetelers Frank en Ben Groenewegen in Zevenbergen en komkommerteler Peter Aarts in Heusden, Gemeente Asten. Deze werkbezoeken en het afsluitende overleg van GreenTechPort Brabant stonden in het teken van aardwarmtewinning in Noord-Brabant.

Frank en Ben Groenewegen
Voorzitter van Glastuinbouw Nederland, Adri Bom-Lemstra, bracht samen met ZLTO-bestuurder Remco Beekers allereerst een bezoek aan Frank en Ben Groenewegen in Zevenbergen. Deze telers bezitten een ondiepe aardwarmteput van circa 750 meter diepte, die wordt gebruikt voor verwarming van hun 16 ha grote auberginebedrijf. Zij zijn pioniers op dit gebied in Noord-Brabant en bezitten op dit moment de enige aardwarmteput in de provincie.

Peter Aarts
Aansluitend kreeg Adri Bom-Lemstra gezelschap van Jean Aerts, eveneens bestuurder van Glastuinbouw Nederland, en ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. Zij gingen op werkbezoek bij Peter Aarts in Heusden. Deze komkommerteler heeft in 1987 al eens een aardwarmteput geboord, maar die put is inmiddels niet meer in gebruik. Hij zou graag de mogelijkheid onderzoeken om een nieuwe aardwarmteput boren, maar vooralsnog zijn aardwarmteputten in Oost-Brabant en Noord-Limburg niet mogelijk vanwege mogelijke veiligheidsrisico’s.

GreenTechPort Brabant overleg
Na afloop van deze werkbezoeken vond het GreenTechPort Brabant overleg over aardwarmtewinning plaats. GreenTechPort Brabant is een nieuw platform en biedt een context voor ondernemers, overheid en onderwijs om succesvol samen te werken in de groene sector. Tijdens het overleg spraken de voorzitters van Glastuinbouw Nederland, ZLTO en LLTB met Gedeputeerden van de Provincies Noord-Brabant en Limburg. Omdat glastuinders in Oost-Brabant en Noord-Limburg met dezelfde problematiek (en ondergrond) te maken hebben, zijn de handen voor dit dossier ineen geslagen.
De kernvraag van het overleg was: onder welke voorwaarden zijn aardwarmteprojecten mogelijk in Noord-Brabant en Limburg en wat zijn de alternatieven als geothermie onverhoopt niet mogelijk blijkt te zijn. Glastuinders hebben immers (verduurzamings)perspectief nodig voor energiezekerheid en toekomstbestendigheid.

Handen ineen slaan
Adri Bom-Lemstra namens Glastuinbouw Nederland, Wim Bens namens ZLTO en Léon Faassen namens LLTB hebben tijdens het GreenTechPort Brabant overleg aangedrongen op snelle duidelijkheid over de mogelijkheid tot aardwarmtewinning in Brabant en Limburg. Afgesproken is dat beide provincies en ondernemers(verenigingen) de handen ineen slaan en krachten bundelen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de veiligheidsrisico’s van aardwarmteboringen in deze delen van het land.

Jules Verstraten

Glastuinbouw Nederland - © 2022